GM KONSALTING SLAVI SVOJ 20. ROĐENDAN🎉

Želimo da sa Vama proslavimo DVE DECENIJE uspešnih projekata i inovativnih ideja, pa smo spremili i nekoliko poklona.

GM KONSALTING DARUJE: 

1. Procenu rizika od prevare!
2. GAP analizu usaglašenosti sa ISO 37001( Sistem menadžmenta protiv mita),
3. Kurs Forenzičkog računovodstva ( nivo po izboru)

NAGRADNA IGRA TRAJE DO 9.MAJA 2021! 

Prijavite se na prijava@gmkonsalting.com i možete dobiti jednu od naših usluga  potpuno BESPLATNO!

U prijavi navedite  uslugu  za koju ste zainteresovani !

Hvala Vam na poverenju,
Vaš GM Konsalting

Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE FORENZIČKIH RAČUNOVOĐA I REVIZORA – IAFAA

Na petoj po redu Konferenciji posvećenoj Forenzičkoj reviziji, koja se održala krajem
novembra 2019. godine u Beogradu, osnovano je MEĐUNARODNO UDRUŽENJE
FORENZIČKIH RAČUNOVOĐA I REVIZORA-IAFAA, kao nezavisno, nevladino, neprofitno,
nestranačko, stručno Udruženje. Više na >>  www.iafaa.org

Udruženje je okupilo profesionalce i stručnjake iz oblasti forenzičkog računovodstva i
revizije sa područja Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i
Republike Severne Makedonije. Sedište Udruženja je u Beogradu.

Udruženje je osnovano radi:
(i) Podizanja svesti o postojanju prevara i korupcije u privatnom, javnom, neprofitnom
sektoru kao i široj javnosti ;
(ii) Borbe protiv prevara i korupcije u svim sektorima, pranja novca i finansiranje terorizma;
(iii) Širenje znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije, radi borbe sa prevarama i
korupcijom , kao i znanja iz svih područja revizije, kontrolinga, finansijskog upravljanja i
kontrole radi unapređenja korporativnog upravljanja.

Ovo je prvo ovakvo Udruženje na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo je iz potrebe da se
udruže profesionalci sa znanjem iz forenzičkog računovodstva i u sprovođenju forenzičke
revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ove profesije. Udruženje ima za cilj
da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, ali i da edukuje buduće
generacije iz oblasti forenzičkog računovodstva u svim zemljama odakle dolaze osnivači,
kako bi se u dogledno vreme više primenjivalo forenzičko računovodstvo i revizija i doprinelo
boljem korporativnom upravljanju, i u krajnjoj liniji doprinelo podizanju konkurentnosti
privreda svih zemalja regiona.

Razvoj forenzičkog računovodstva i revizije je neophodan iz više razloga. Prvi razlog je ne
postojanje svesti o prisutnosti prevara u kompanijama. U većini domaćih kompanija vlasnik
obično vodi kompaniju, okružen je članovima porodice i familije, previše ovlašćenja je dato
„osobi od poverenja“, nema podele dužnosti, i tek kada vlasnik kompanije sazna da ima
važan finansijski gubitak, prihvata činjenicu da je neophodno uvesti neke mere
predostrožnosti. Drugi ,veoma prisutan razlog je nedostatak posebnog znanja i iskustva
spoljnih i unutrašnjih revizora, poreskih revizora, inspektora i računovođa u istrazi
nezakonitih aktivnosti i otkrivanju šema prevare, osobe ili osoba koje su uključene u
prevaru, kao i procene štete koja je nanešena kompaniji.

Intervju: Ključni forenzički metod u otkrivanju prevara i finansijskog kriminala

U hotelu Crystal u Beogradu je 28. i 29. novembra 2019. godine održana stručna konferencija “Forenzička revizija”, na kojoj su stručnjaci sa polja revizije, računovodstva, forenzičkog računovodstva i finansija govorili, slušali i učili o najnovijim metodama zaštite od prevare u kompaniji.

Bilo mi je zadovoljstvo da budem jedan od govornika, sa temom “Intervju: ključni forenzički metod u otkrivanju prevara i finansijskog kriminala”.

Ispod možete videti kako nam je bilo na konferenciji, kao i pročitati moju prezentaciju sa konferencije. Radujem se druženju i saradnji na narednoj konferenciji “Forenzička revizija”.

Srdačan pozdrav,
Gordana Matović,

MSc, CMC, Dipl. Forenzički računovođa, Forenzički revizor, Sudski veštak

Konferencija “Forenzička revizija”, novembar 2019, Beograd

Još jedna poslovna simulacija uspešno održana!

Još jedna poslovna simulacija uspešno održana!

Poslovna simulacija MBT održana za zaposlene u Robert Bosch-u:

Managing Business Today

Ova jedinstvena biznis simulacija na kreativan način pomaže u demistifikaciji finansija. MBT učesnike vodi kroz sve faze poslovnog procesa sa posebnim akcentom na finansijske implikacije svih odluka u preduzeću.

U Beogradu, 06. i 07. septembra, u hotelu Srbija održana je poslovna simulacija za kompaniju Robert Bosch. Na dvodnevnom treningu učesnici su imali priliku da, kroz simulirani poslovni process, prošire svoja znanja i veštine iz oblasti strateškog donošenja odluka i uvide na koji način te odluke utiču na finansijske performanse kompanije. Oduševljenje polaznika nije izostalo, a posebno nas raduje činjenica da će nove veštine polaznicima koristiti u obavljanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Uvek je zadovoljstvo raditi sa kompanijama koje su spremne da implementiraju inovativne načine edukacije zaposlenih.

Očekujemo i Vas!

[widgetkit id=1805]

Dodeljeni sertifikati polaznicima

Dodeljeni sertifikati polaznicima u okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

Projekat „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ koji je sproveden u okviru programa „Znanjem do posla“, finansiranog od strane Švajcarske Agencije za razvoj – SDC, a koji sprovodi IP Consult, završen je svečanom dodelom sertifikata polaznicima ovog projekta.

Specijalizovane treninge završilo je 18 kandidata, od kojih je 14 primljeno na praksu u kompanijama Aluroll doo, Watchout security doo, Vulović transport doo i GM Konsalting doo..

Praksa u kompanijama trajala je od 16. januara do 28. februara i u ovom periodu mladi  diplomirani ekonomisti i mašinski inženjeri imali su priliku da se pripreme sa posao Agenta B2B prodaje. Imajući u vidu da je konsultativna prodaja kompleksan proces i neophodan u svakoj kompaniji, znanje i veštine koje su kandidati stekli kroz ovu obuku i praksu povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada.

O uspešnosti projekta govori i činjenica da su nakon specijalizovanih treninga 3 kandidata pronašla zaposlenje, dok se nakon završene prakse još 4 kandidata zaposlilo i to u kompanijama u kojima su obavljali praksu.

[widgetkit id=1614]

Izabrani učesnici za praksu

IZABRANI KANDIDATI ZA PRAKTIČNU OBUKU U PARTNERSKIM FIRMAMA ZA ZANIMANJE “AGENT PRODAJE”

U  okviru projekta “Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu”, završeni su specijalizovani treninzi za zanimanje Agent prodaje.

Od ukupno 18 kandidata koji su završili teorijsku obuku odabrano je 14 kandidata za praksu u partnerskim kompanijama. Praksa u kompanijama počeće 16. januara i trajaće do kraja februara.

[widgetkit id=1603]

Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

heder
Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

GM Konsalting u partnerstvu sa kompanijama Aluroll, Watchout security i Vulović transport, raspisali su poziv za mlade, za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ . Projekat je namenjen mladima do 30 godina, koji imaju najmanje VI stepen stručne spreme i koji su zainteresovani za rad u firmama u proizvodnoj, uslužnoj ili konsalting industriji.

Projekat se sastoji iz dve komponente:

1. Specijalizovani treninzi, razvijeni prema potrebama poslodavaca
2. Stručna praksa u kompanijama GM Konsalting, Aluroll, Watchout security i Vulović transport

Za učešće na projektu poslati radnu bigrafiju u roku naznačenom za prijem prijava. Kandidati koji prođu predselekciju biće pozvani na intervju.

Rok za prijavljivanje je 26/10/2017.

Smernice za učesnike ( <——-download word dokument)

Oglas za prijavu na Projekat „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ ( <——-download word dokument)

BROŠURA ( <——-download)

Projekat se sprovodi u okviru programa „Znanjem do posla“.

Program „Znanjem do posla“ je četvorogodišnji partnerski program Vlada Srbije i Švajcarske za smanjenje nezaposlenosti kod mladih; posebna pažnja u okviru programa usmerena je na pružanje podrške pri zapošljavanju za socijalno ugrožene i teže zapošljive kategorije mladih.

futer1

Dodeljeni ugovori o grantovima u okviru projekta “Znanjem do posla“

Dodeljeni ugovori o grantovima u okviru projekta “Znanjem do posla“

Uručenjem ugovora o grantovima predstavnicima 12 kompanija, škola, fakulteta i nevladinog sektora u Kragujevcu započeta je nova faza programa “Znanjem do posla“. Program zajednički realizuju vlade Republike Srbije i Švajcarske, a cilj je povećanje održive zaposlenosti i zapošljivosti mladih i socijalno marginalizovanih grupa.

GM Konsalting je jedna od kompanija iz Kragujevca, koja je dobila bespovratna sredstva u okviru programa „Znanjem do posla“ za realizaciju projektaUnapređenje zapošljivosti diplomiranih ekonomista i inženjera kroz obuku i praksu”.

U okviru deset odobrenih projekata, prema rečima Marijane Simić iz Business Inovation Programs, obuku će proći 181 mlada osoba. Na taj način oni će steći veštine i znanja koja se traže na lokalnom tržištu rada. Za realizaciju obuke ukupno je obezbeđeno 146 000 švajcarskih franaka. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koji se realizuje u preduzeću, gde rade u realnom okruženju i stiču praktične veštine i iskustvo koje povećava njihovu zapošljivost.
Nakon prezentacije i uručenja ugovora o grantovima održana je i diskusija na temu mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti u Kragujevcu kroz privatno – javna partnerstva lokalne samouprave, privrede i pružalaca neformalnog i formalnog obrazovanja.

Inače, projekat “Znanjem do posla“ osim u Kragujevcu realizuje se još u Knjaževcu, Pirotu, Novom Pazaru i Kruševcu.

LZL_4069