Forenzički računovođa – Napredni nivo

Program kursa | Sertifikat | Karijera

Forenzičko računovodstvo online kurs

Kurs za dobijanje Sertifikata  Forenzički računovođa -Napredni nivo je dizajniran da kandidatima obezbedi uzbudljiv i zadivljujući uvid u svet finansijskih istraga i otkrivanja prevara. Uloga forenzičkog računovođe je da ispita, analizira i predstavi važne informacije na koncizan, razumljiv  i dokazima potkrepljen način.  Forenzičke računovođe imaju važnu ulogu u prevenciji prevara kao i u identifikovanju manipulacija na svakom nivou i u svakoj industriji ili  sektoru.  

Kroz  šest predmeta koji se proučavaju za dobijanje ovog sertifikata kandidati se upoznaju kako sa konceptom forenzičkog računovodstva , tako i sa veštinama potrebnim da se pridruže ovoj veoma cenjenoj grani računovodstva.  Sadržaj kursa počinje razmatranjem  pojma  prevare , pre nego što se pređe na specifičnosti prevaranta, njihove aktivnosti i njihov uticaj na društvo. Temeljni fokus je  na osnovnim  tehnikama  otkrivanja prevara, različitim  faktorima  rizika koji utiču na verovatnoću pojave  prevare i planiranje / sprovođenje istrage slučajeva prevare. Na kraju, pažnja je usmerena na prikupljanje i upotrebu dokaza, uključujući važnost finansijskih i ne finansijskih dokaza. 

Zašto učiti forenzičko računovodstvo? 

Finansijske prevare su nešto što pogađa se i svakoga od nas. Možda niste ni svesni , ali finansijski kriminal  tiho i podmuklo  čini život težim i skupljim nego ikad ranije. Situacija na globalnom nivou bi  bila i mnogo gora , da nije veštine i znanja forenzičkih računovođa, koji  svoju karijeru usmeravaju ka otkrivanju i sprečavanju prevara na različitim nivoima, bilo da je u pitanju privatni ili javni sektor. U svim slučajevima, forenzički računovođe preuzimaju odgovornost za prepoznavanje i identifikovanje  indikatora prevara i dovođenje odgovornih pred lice pravde. Na taj način značajno smanjuju kolektivni uticaj finansijskih prevara na društvo u celini. Za one koji to čine, forenzičko računovodstvo je polje sa neverovatnim mogućnostima za razvoj  karijere  na globalnoj osnovi. 

Iskoristite sve veću potražnju za kvalifikovanim osobljem za otkrivanje prevara, uz ovaj jedinstveni  on line kurs za forenzičko računovodstvo! Otkrijte fleksibilnu, prijatnu i pristupačnu alternativu tradicionalnom učenju, i uopšte učenju forenzičkog računovodstva,  koje vam  ekskluzivno nudi GMK-Škola forenzičkog računovodstva . Svaki od naših  online programa  za forenzičko računovodstvo uključuje sve materijale za učenje  i podršku stručnjaka mentora  od početka do kraja. 

Program kursa

Na osnovu sopstvenog iskustva, i činjenice da ne postoje kursevi iz ove oblasti i kroz ovaj model sprovođenja, sa ponosom Vam nudimo Sertifikat Forenzički računovođa – Napredni nivo, radi  sticanja novih, cenjenih kompetencija i daljeg razvoja karijere. Ovaj jedinstveni kurs na našim prostorima doprinosi razvoju znanja i veština kroz šest predmeta, i to: 

Predmet 1: Uvod u Forenzičko računovodstvo  

Prvi predmet upoznaje kandidata sa konceptom forenzičkog računovodstva, pojmom i tipovima prevara, aktivnostima forenzičkog računovođe, kao i potrebnim znanjima, veštinama  i sposobnostima za obavljanje ove veoma zahtevne profesije.  Takođe, polaznici se upoznaju i sa pojmom finansijske prevare, koji tipovi prevara postoje i osnovnim šemama prevara.      

Predmet 2: Psihologija prevaranta  

U ovom predmetu se razmatra detaljan psihološki profil tipičnog prevaranta, sa najčešćim karakteristikama  ponašanja finansijskih kriminalaca. Motivi za sprovođenje prevara, kao i prilike koje neke organizacije pružaju da se prevara dogodi su važan deo otkrivanja prevare. Ko i zašto sprovodi prevaru  su pitanja na koja ovaj predmet daje inicijalne odgovore.  

Predmet 3: Vrste i indikatori prevara 

Ovaj predmet će polaznicima dati osnovne informacije o vrstama prevara koje postoje ,što će im omogućiti da ih lakše uoče i prepoznaju. Pored identifikovanja prevara u računovodstvenim ciklusima, posebna pažnja biće posvećena prevarama koje se događaju u finansijskim izveštajima, sa otuđenjem imovine, korupciji  i pranju novca. Uz prezentovanje osnovnih šema prevara i indikatorima, odnosno znacima koji ukazuju da postoje neke manipulacije, polaznici će  biti u stanju da lakše otkriju i identifikuju postojanje neke od prevara. 

 Predmet 4: Tehnike otkrivanja prevara 

U četvrtom  predmetu  sledi fascinantan uvod u umetnost otkrivanja prevara u kome kandidati razmatraju važnost otkrivanja lažnih aktivnosti u najranijoj mogućoj fazi. Sadržaj kursa takođe doprinosi upoznavanju sa analitičkim procedurama i  tehnikama otkrivanja prevara, a posebno sa tehnikama otkrivanja prevara u finansijskim izveštajima  i otkrivanje  prevara sa prihodima.  

Predmet 5Planiranje i sprovođenje istrage  

Kroz peti predmet kandidati se upoznaju sa procesom forenzičke istrage kao i potrebnim koracima koji se sprovode kada se donese odluka da je istraga neophodna.  Kandidati uče kako da planiraju okvir slučaja u kojem je otkrivena manipulacija , važnost postavljanja jasnih ciljeva   u ranoj fazi i kako objektivno izmeriti snagu i validnost slučaja pre nego što nastave sa istražnim aktivnostima. Posebna pažnja biće posvećena neophodnim resursima i  koracima u sprovođenju kompleksnih  istraga.  

Predmet 6: Prikupljanje i analiza dokaza 

Ovaj predmet intenzivnije se bavi prikupljanjem dokaza i pružanjem dovoljnih  dokaza koji potvrđuju   svaku sumnju na prevaru otkrivenu tokom istražnog postupka. Kandidati će biti  upoznati sa konceptom dokaza i principima upotrebe dokaza za dokazivanje slučaja, posebno u slučaju da je potrebno te dokaze predstaviti u sudskom procesu. Posebna pažnja je usmerena na kritične korake u prikupljanju dokaza, kao i na  tzv. chain of custody, odnosno arhiviranje i nadzor nad prikupljenim dokazima. Takođe, polaznici će se upoznati sa prikupljanjem ne finansijskih dokaza. 

Sertifikat

Nakon uspešno završenog kursa, kandidati će dobiti Sertifikat od Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA, kao i rezime učenja  koji navodi spisak delova koje je kandidat završio kao deo kursa. 

Sam završetak ovog kursa ne donosi regulisanu kvalifikaciju, jer je kurs dizajniran kako bi zadovoljio specifične zahteve polaznika  i/ili poslodavaca koji se ne mogu udovoljiti trenutnim regulisanim kvalifikacijama. Ipak, Sertifikat o završenom kursu  se može  koristiti kao dokaz stečenih znanja i veština, a rezime učenja može se koristiti kao dokaz za priznavanje strukture učenja, ako želite da napredujete u oblasti forenzičkog računovodstva.  

Karijera

Zahvaljujući ovom kursu, kandidati će steći veštine, znanje i pouzdanje za početak izuzetno retke i cenjene karijere jer ovaj Sertifikat služi kao ključna odskočna daska.  Po završetku, kandidati će imati  mogućnost da nastave sa proučavanjem ove materije  na najvišem mogućem nivou ili da započnu karijeru kao forenzički računovođa u službi kontrole ili interne revizije u bilo kom sektoru. 

Najvažniji preduslov za uspešnu karijeru u forenzičkom računovodstvu  su istrajnost, oštro oko za detalje i smisao za brojeve. Nakon toga, to je jednostavno  dodavanje  specijalističkih veština i znanja  koja su  potrebna za  dalji razvoj karijere.  Ovaj kurs iz oblasti  forenzičkog računovodstva – Napredni nivo, pogodan je kako za osobe sa prethodnim znanja i iskustva, kao i za one koji se već bave računovodstvom. Stečena znanja i veštine, kao i posedovanje ovog Sertifikata, otvaraju put ka ispunjenoj i finansijski isplativoj karijeri, bez obzira da li je cilj da se kod postojećeg poslodavca bolje pozicionirate ili da krenete u samostalnu karijeru. Svakako će doprineti boljoj slici Vašeg CV-a, u slučaju da ste u fazi traženja novog posla. 

Ko treba da pohađa ovaj kurs?  

GMK Škola forenzičkog računovodstva podržava ambiciozne kandidate iz svih sektora i nudi jedinstveni Sertifikat Forenzičkog računovodstva – Napredni nivo koji je  posebno   pogodan za sledeće kandidate:  

  • Zaposlene u računovodstvu i finansijama koji žele da unaprede  svoje znanje iz otkrivanja finansijskih prevara   
  • Menadžere i vlasnike  preduzeća koji žele da bolje upravljaju rizikom od prevara 
  • Interne i eksterne revizore 
  • Sudske veštake finansijske struke 
  • Kandidate koji razmatraju promenu poslodavca i  žele da unaprede svoj CV   
  • Zaposlene u javnim preduzećima, vladinim agencijama, poreskoj  upravi, policiji koja se bavi privrednim kriminalom   
  • Zaposlene u pravosuđu  koji žele da steknu posebne veštine korisne u sudskom procesu.  


Za upis su vam potrebne samo sekunde, pa zašto ne početi odmah? Prijavite se već́ danas za dobijanje Sertifikata Forenzički računovođa – Napredni nivo putem prijave ili nas kontaktirajte za više informacija. 

Pogledajte brošuru