Strateško planiranje

Strateško planiranje

Ponekad Vam je potrebna pomoć da biste videli veću sliku. Naši konsultanti će raditi sa vama i izvršnim timom na razumevanju gde se nalazite u strateškom razmišljanju.

GM Konsalting će kreirati odgovarajuće radionice i vodiće vas kroz korake potrebne za definisanje strategije i građenje konsenzusa. Možete biti sigurni da će svi biti posvećeni razvojnom cilju firme.

S druge strane, možda će vam biti potrebna pomoć sa strane da istražite svoje buduće pravce u razvoju na strukturalni i metodičan način. Kokurentska prednost i nije samo raditi ono što radi vaša konkurencija, već prepoznati šta je to posebno što imate, a teško za konkurenciju da kopira, i da onda uporno radite na tome.

Takođe Vam možemo pomoći da razumete vašu industriju, tržište i konkurenciju, kombinacijom eksternih analiza sa unutrašnjim utvrđivanjem činjenica pre kreiranja radionica koje će obuhvatiti rezultate ove analize. Na kraju ovog procesa biće te u mogućnosti da uskladite i upravljate startegijama na jednu, tri, pet godina i započnete kreiranje mogućnosti za održivi razvoj.

Upravljenje promenama

Da li je vreme da usmerite vašu firmu u kom pravcu želite da ide? Da li uopšte znate gde želite da stignete?

GM Konsalting će pomoći Vama i Vašim zaposlenima u razvoju vizije i precizirati jasne korake, planove i akcije koji inspirišu i grade posvećenost. Ukoliko su Vaše željene promene u vezi sa radnom praksom, poslovnim procesima, karakteristikama, organizacionom kulturom ili uvođenjem novog proizvoda/usluge i osvajanjem novog tržišta… mi ćemo kreirati različite strategije kako bi se uhvatio pravi zalet.

Takođe primenjujemo sisteme monitoringa i izveštavanja, tako da ćete znati da li se Vaši rezultati i poklapaju sa željenim promenama.