GMK Škola forenzičkog računovodstva 

GMK Škola je pripremila jedinstvene kurseve forenzičkog računovodstva  koji Vam  pružaju  priliku da razvijete specijalističke veštine i znanja  za karijeru koja je posebno usmerena na forenzičku istragu, otkrivanje i sprečavanje prevare.  Programi se sprovode  putem fleksibilnog  načina učenja na daljinu kako bi se prilagodili pojedincima sa užurbanim načinom života i  mnogobrojnim  obavezama. 

Šta je forenzičko računovodstvo? 

Forenzičko računovodstvo je brzo rastuća oblast računovodstva koja se koristi kao sredstvo za sprečavanje i suzbijanje finansijskih prevara i kriminalnih aktivnosti. Ona integriše računovodstvene, revizijske i istražne veštine kako bi se otkrile prevare i sprečile lažne računovodstvene prakse u budućnosti. 

Razvoj forenzičkog računovodstva   je neophodan iz više razloga. Prvi razlog je ne postojanje svesti o prisutnosti prevara u kompanijama. U većini domaćih kompanija  vlasnik obično vodi kompaniju, okružen je članovima porodice i familije, previše ovlašćenja je dato „osobi od poverenja“,  nema podele dužnosti, i tek  kada vlasnik kompanije sazna da ima važan finansijski gubitak, prihvata činjenicu da je neophodno uvesti neke mere  predostrožnosti. Drugi ,veoma prisutan razlog je nedostatak posebnog znanja i iskustva spoljnih i unutrašnjih revizora, poreskih revizora, inspektora i računovođa u istrazi  nezakonitih  aktivnosti i otkrivanju  šema prevare, osobe ili osoba koje su uključene u prevaru, kao i procene  štete koja je nanešena kompaniji.   

Šta radi forenzički računovođa? 

Često se postavlja pitanje: Šta radi forenzički računovođa? Forenzičke računovođe angažuju velike i male organizacije u privatnom sektoru, ali mogu biti angažovani i od strane advokatske kancelarije, sudskih organa, javnih preduzeća, vladinih i nevladinih  organizacija, kao i  finansijskih  institucija. Forenzički računovođa se  angažuje sa ciljem istrage sumnje ili  navoda  o postojanju kriminalnih aktivnosti, manipulacija, prevara u vezi sa zaposlenima, kupcima i dobavljačima, lažnog finansijskog izveštavanja. Kada su angažovani, forenzičkračunovođe, istražuju sumnjiva dokumenta i aktivnosti  i predstavljaju svoja saznanja o složenim finansijskim informacijama na način koji ne samo da je lako razumeti već je dobro potkrepljen dokazima . Ovakva  nepristrasna profesionalna procena  da li postoje kriminalne radnje, ko ih je sprovodio i kolika je materijalna šteta, smatra se visoko pouzdanom  da se može koristiti i  kao dokaz u sudskim procesima. 

Forenzički računovođa prikuplja dokaze koji potkrepljuju  sledeća relevantna pitanja  i daje odgovore u slučaju da slučaj dođe na sud: 

  • Motiv prevare 
  • Umešanost drugih osumnjičenih u izvršenje prevare 
  • Način i trajanje sprovođenja prevare  
  • Vrednost počinjene prevare 

Kako postati forenzički računovođa? 

Da biste započeli svoju karijeru na ovom veoma zahtevnom polju, potrebno je da imate neke sertifikate u ovoj oblasti. Neki od kurseva  iz forenzičkog računovodstva  GMK školi forenzičkog računovodstva i  Sertifikat koji se dobija od Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA , može biti dobra polazna osnova. 

Kursevi koji su pažljivo pripremljeni radi  razvoja Vaših veština i kompetencija su: 

Forenzički računovođa
Osnovni nivo
Forenzički računovođa
Viši nivo
Forenzički računovođa
Napredni nivo
Predmeti: 2 
1. Uvod u Forenzičko računovodstvo 
2. Tehnike otkrivanja prevara 
Sertifikat! 
Više detalja

Preuzmi brošuru
Predmeti: 4
1. Uvod u Forenzičko računovodstvo 
2. Psihologija prevaranta 
3. Tehnike otkrivanja prevara 
4. Proces istrage  
Sertifikat! 


Više detalja

Preuzmi brošuru
Predmeti: 6
1.Uvod u Forenzičko računovodstvo 
2. Psihologija prevaranta 
3. Vrste i indikatori prevara 
4.Tehnike otkrivanja prevara 
5.Proces istrage 
6.Prikupljanje dokaza 
Sertifikat! 

Više detalja

Preuzmi brošuru

Kako izgleda učenje na daljinu u GMK Školi forenzičkog računovodstva? 

Učenje na daljinu ima mnogobrojne prednosti jer sami planirate svoje vreme učenja. Od samog početka dobijate mentora koji prati vaš rad . Uz svaku lekciju koju dobijete od mentora, dobijete i zadatak koji se sastoji od nekoliko pitanja iz tog predmeta. Kada završite odgovore na ta pitanja, ( bez utvrđenog roka) , zadatak vraćate mentoru na ocenjivanje. Mentor pregleda i ocenjuje vaš zadatak i u roku od 10 radnih dana vam vraća rezultate.  Posle svakog uspešno završenog zadatka, dobijate sledeći zadatak i  tako redom dok ne kompletirate ceo kurs. Ne postoji konačni ispit na kraju kursa.  

Na početku kursa dobijate GMK Vodič za učenje na daljinu, koji sadrži sve neophodne informacije i savete za uspešan završetak kursa od kuće.  

PRIJAVA

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!