ISO 37001:2016

SISTEMI MENADŽMENTA PROTIV MITA

ISO 37001:2016 propisuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i poboljšanje sistema menadžmenta protiv mita. Zahtevi ISO 37001:2016 su primenljivi na sve organizacije ( ili delove organizacija ) bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, bilo da je u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru. Osim toga, može se implementirati kao samostalni standard ili biti integrisan s drugim sistemima upravljanja.

Zašto je važno upravljanje sistemom za borbu protiv mita?

ISO 37001 služi kao okvir predostrožnosti organizacijskog integriteta i pomaže u borbi protiv rizika povezanih s podmićivanjem i podsticanjem pristojne poslovne kulture. Pomaže organizacijama da spreče, prepoznaju i reaguju na podmićivanje i pridržavaju se zakona o sprečavanju mita i korupcije.

ISO 37001 sertifikat će omogućiti organizaciji:

• Sprečavanje, otkrivanje i rešavanje rizika podmićivanja
• Postizanje konkurentne prednosti i privlačenje novih poslova
• Osiguranje da su poslovni saradnici i korisnici posvećeni borbi protiv mita
• Podsticanje poverenja među svim zainteresovanim stranama
• Smanjenje troškova
• Promovisanje kulture protiv mita i korupcije
• Povećavanje međunarodnog priznanja

Za dobijanje ISO 37001 sertifikata organizacija mora imati sledeće mere i kontrole protiv mita:

• Procena rizika od pojave mita
• Ciljeve protiv mita
• Politike protiv mita
• Dokazanu posvećenost upravljačkog tela i najvišeg rukovodstva u borbi protiv mita
• Edukacija zaposlenih radi podizanja svesti o borbi protiv mita
• Procedure i kontrole protiv mita, koje uključuju:

Due diligence osoblja, projekata i transakcija kao i poslovnih saradnika sa višim rizikom mita
– Politike i procedure koje se odnose na poklone, zabavu, gostoprimstvo, dobrotvorne turističke ili političke donacije ili druge pogodnosti po potrebi
– Finansijsku kontrolu
– Procedure prijavljivanja , uključujući politiku protiv odmazde
– Procedure istrage
– Neprekidno nadgledanje i periodični audit , uključujući dokumentovanje neusklađenosti i sprovođenje korektivnih radnji po potrebi
– Neprekidni napori na unapređenju programa borbe protiv mita

KAKO VAM GM KONSALTING MOŽE POMOĆI

GM Konsalting vam nudi podršku u procesu usaglašavanja sa standardom ISO 37001: 2016, kroz personalizovane konsalting i trening usluge:

Za sve bliže informacije javite se na:
e-mail: gordana.matovic@gmkonsalting.com
Mob: +381 64 115 43 63

>>FAQ – ISO 37001:2016<< 

Više o tome

One Reply to “ISO 37001:2016”

  1. Pingback: GM Konsalting

Comments are closed.