Forenzički računovođa – Osnovni nivo

Program kursa | Sertifikat | Karijera

Forenzičko računovodstvo online kurs

Učenje forenzičkog računovodstva  online može Vam otkriti neverovatne mogućnosti za razvoj Vaše karijere i doprineti da svoje znanje i veštine podignete na viši nivo! Jedinstveni program GMK Škole je idealan za početnike bez prethodnog iskustva na polju forenzičkog računovodstva.  Uživajte u slobodi da učite u izabrano vreme koje se uklapa u Vaš stil života i postojećih obaveza, sa podrškom eksperta mentora koji će biti uz vas od početka do kraja kursa.

Zašto učiti forenzičko računovodstvo? 

Pretnja koju prevaranti predstavljaju na globalnom nivou nikada nije bila veća. Bez obzira na veličinu i prirodu organizacije, zatvaranje očiju pred  aktivnostima prevaranata,  jednostavno nije opcija. Razvojem svesti o postojanju prevara na svim nivoima jedne organizacije, u svim sektorima, povećava se potreba za osobama obučenim za otkrivanje i prevenciju prevara.  

Za forenzičke računovođe, izazov leži u otkrivanju manipulacija,  zaustavljanju postojećih prevara i odbrani finansijske stabilnosti kako malih tako i velikih organizacija  u svim sektorima. Forenzičke računovođe imaju ključnu ulogu u prevenciji i upravljanju rizikom od prevare.  

Svejedno da li ste već zaposleni u privatnoj ili javnoj  organizaciji ili  nudite svoje usluge po ugovornoj osnovi, ako ste radoznale prirode i pažljiv pogled na detalje,  karijera u forenzičkom računovodstvu je za Vas.   

Program kursa

Program GMK škole za dobijanje Sertifikata Forenzičkog računovođe – Osnovni nivo  je namenjen ambicioznim kandidatima iz svih grupa, posebno  osobama koje nemaju prethodno iskustvo  radi upoznavanja sa profesijom . Sprovodi se kroz dva predmeta: 

Predmet 1: Uvod u Forenzičko računovodstvo  

Prvi predmet upoznaje kandidata sa konceptom forenzičkog računovodstva, pojmom i tipovima prevara, aktivnostima forenzičkog računovođe, kao i potrebnim znanjima, veštinama  i sposobnostima za obavljanje ove veoma zahtevne profesije. Takođe, polaznici se upoznaju i sa pojmom finansijske prevare, koji tipovi prevara postoje i osnovnim šemama prevara.   

Predmet 2: Tehnike otkrivanja prevara 

Drugi predmet pruža uvod u  otkrivanje prevara, dajući  kandidatima niz smernica za pronalaženje ranih znakova manipulativnih  aktivnosti. Pažnja je usmerena  na procenu rizika od prevara, analitičke tehnike i procedure, otkrivanje prevara u finansijskim izveštajima kao i specifične metode otkrivanja prevara po raznim metodama sprovođenja manipulacija.

Sertifikat

Nakon završetka kursa,  uspešni kandidati će dobiti  Sertifikat  od Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora -IAFAA kao i  rezime učenja (koji navodi spisak delova koje je kandidat završio kao deo kursa).

Sam završetak ovog kursa  ne donosi  regulisanu  kvalifikaciju, jer je  kurs  dizajniran  kako bi zadovoljio specifične zahteve učenika i / ili poslodavaca koji se ne mogu udovoljiti trenutnim regulisanim kvalifikacijama. Ipak, Sertifikat o završenom kursu  se može  koristiti kao dokaz stečenih znanja i veština, a rezime učenja  može se koristiti kao dokaz za priznavanje strukture  učenja,  ako želite da napredujete u   oblasti forenzičkog računovodstva. 

Karijera

Najvažniji preduslov za uspešnu karijeru u forenzičkom računovodstvu  su istrajnost, oštro oko za detalje i smisao za brojeve. Nakon toga, to je jednostavno  dodavanje  specijalističkih veština i znanja  koja su  potrebna za  dalji razvoj karijere.  Ovaj kurs iz oblasti  forenzičkog računovodstva nivoa 1 osmišljen je da otvori put naprednijim studijama u oblasti otkrivanja i sprečavanja prevara. Istražite beskonačan niz konvencionalnih mogućnosti zapošljavanja ili razmislite o prednostima  pokretanja vlastitog posla.  

Ko treba da pohađa ovaj kurs?  

Kurs je dizajniran imajući na umu sledeće kandidate: 

  • Zaposleni u računovodstvu i finansijama 
  • Vlasnici preduzeća i stariji menadžment 
  • Interni i eksterni revizori 
  • Kandidati koji planiraju  samo zapošljavanje 
  • Svi koji žele da unaprede svoj CV radi podizanja šansi za zapošljavanje ili promenu poslodavca


Još jednom napominjemo da pružamo podršku i materijale za učenje po nenadmašnoj vrednosti za novac. Prijavite se za Sertifikat  za forenzičko računovodstvo – Osnovni nivo putem prijave ili nas kontaktirajte za više informacija. 

Pogledajte brošuru