Forenzički računovođa – Viši nivo

Program kursa | Sertifikat | Karijera

Forenzičko računovodstvo online kurs

Iskoristite sve veću potražnju za kvalifikovanim osobljem za otkrivanje prevara, uz ovaj jedinstveni  on line kurs za forenzičko računovodstvo! Otkrijte fleksibilnu, prijatnu i pristupačnu alternativu tradicionalnom učenju, i uopšte učenju forenzičkog računovodstva,  koje vam je ekskluzivno nudi GMK-Škola forenzičkog računovodstva. Svaki od naših  programa za  Sertifikat iz  forenzičkog računovodstva uključuje sve materijale za učenje  i podršku stručnjaka mentora  od početka do kraja.  

Proučite psihologiju prevaranta, tok istražnog procesa i kako otkriti znake prevara u najranijoj mogućoj fazi. Naoružajte se znanjem, veštinama i samopouzdanjem da biste doprineli razvoju  korisne karijere  na tom polju, sticanjem Sertifikata Forenzički računovođa – Viši nivo. 

Zašto učiti forenzičko računovodstvo? 

Finansijske prevare su nešto što pogađa se i svakoga od nas. Možda niste ni svesni, ali finansijski kriminal  tiho i podmuklo čini život težim i skupljim nego ikada ranije. Situacija na globalnom nivou bi  bila i mnogo gora, da nije veštine i znanja forenzičkih računovođa, koji  svoju karijeru usmeravaju ka otkrivanju i sprečavanju prevara na različitim nivoima, bilo da je u pitanju privatni ili javni sektor. U svim slučajevima, forenzički računovođe preuzimaju odgovornost za prepoznavanje i identifikovanje  indikatora  prevara i dovođenje odgovornih pred lice pravde. Na taj način značajno smanjuju kolektivni uticaj finansijskih prevara na društvo u celini. Za one koji to čine, forenzičko računovodstvo je polje sa neverovatnim mogućnostima za razvoj karijere na globalnoj osnovi.

Program kursa

Na osnovu sopstvenog iskustva, i činjenice da ne postoje kursevi iz ove oblasti i kroz ovaj model sprovođenja, sa  ponosom Vam nudimo dobijanje Sertifikata Forenzički računovođa -Viši nivo , posebno usmeren na kandidate bez prethodnog znanja i iskustva iz ove oblasti . Ovaj jedinstveni kurs na našim prostorima doprinosi razvoju znanja i veština kroz četiri predmeta, i to: 

Predmet 1: Uvod u Forenzičko računovodstvo  

Prvi predmet upoznaje polaznika  sa konceptom forenzičkog računovodstva, pojmom i tipovima prevara, aktivnostima forenzičkog računovođe, kao i potrebnim znanjima, veštinama  i sposobnostima za obavljanje ove veoma zahtevne profesije. Takođe, polaznici se upoznaju i sa pojmom finansijske prevare, koji tipovi prevara postoje i osnovnim šemama prevara.   

Predmet 2: Psihologija prevaranta  

U ovom predmetu se razmatra detaljan psihološki profil tipičnog prevaranta, sa najčešćim karakteristikama  ponašanja finansijskih kriminalaca. Motivi za sprovođenje prevara, kao i prilike koje neke organizacije pružaju da se prevara dogodi su važan deo otkrivanja prevare. Ko i zašto sprovodi prevaru  su pitanja na koja ovaj predmet daje inicijalne odgovore.  

Predmet 3: Tehnike otkrivanja prevara 

U trećem predmetu  sledi fascinantan uvod u umetnost otkrivanja prevara u kome kandidati razmatraju važnost otkrivanja lažnih aktivnosti u najranijoj mogućoj fazi. Sadržaj kursa takođe doprinosi upoznavanju sa analitičkim procedurama i  tehnikama otkrivanja prevara, a posebno sa tehnikama otkrivanja prevara u finansijskim izveštajima  i otkrivanje  prevara sa prihodima.  

Predmet 4: Planiranje i sprovođenje  istrage  

Kroz predmet četiri kandidati se upoznaju sa procesom forenzičke istrage kao i potrebnim koracima koji se sprovode kada se donese odluka da je istraga neophodna.  Kandidati uče kako da planiraju okvir slučaja u kojem je otkrivena manipulacija , važnost postavljanja jasnih ciljeva   u ranoj fazi i kako objektivno izmeriti snagu i validnost slučaja pre nego što nastave sa istražnim aktivnostima. Posebna pažnja biće posvećena neophodnim resursima i koracima u sprovođenju kompleksnih  istraga.

Sertifikat

Nakon završetka kursa,  uspešni kandidati će dobiti Sertifikat od Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora -IAFAA kao i  rezime učenja  koji navodi spisak delova koje je kandidat završio kao deo kursa. 

Sam završetak ovog kursa ne donosi regulisanu kvalifikaciju, jer je kurs dizajniran kako bi zadovoljio specifične zahteve  polaznika  i/ili poslodavaca koji se ne mogu udovoljiti trenutnim regulisanim kvalifikacijama. Ipak, Sertifikat o završenom kursu  se može  koristiti kao dokaz stečenih znanja i veština, a rezime učenja može se koristiti kao dokaz za priznavanje strukture učenja, ako želite da napredujete u oblasti forenzičkog računovodstva.  

Karijera

Najvažniji preduslov za uspešnu karijeru u forenzičkom računovodstvu  su istrajnost, oštro oko za detalje i smisao za brojeve. Nakon toga, to je jednostavno  dodavanje  specijalističkih veština i znanja  koja su  potrebna za  dalji razvoj karijere.  Ovaj kurs iz oblasti  forenzičkog računovodstva -Viši nivo, pogodan je kako za osobe sa prethodnim znanja i iskustva, kao i za one koji se već bave računovodstvom. Posedovanje ovog sertifikata otvara put ka ispunjenoj i finansijski isplativoj karijeri, bez obzira da  li je cilj da se kod postojećeg poslodavca bolje pozicionirate ili da krenete u samostalnu karijeru. Svakako će doprineti boljoj slici Vašeg CV-a. 

Ko treba da pohađa ovaj kurs?  

GMK Škola s ponosom podržava ambiciozne kandidate iz svih sektora. Naš jedinstveni Sertifikat Forenzičko računovodstvo – Viši nivo  može biti posebno interesantan za sledeće kandidate:  

  • Zaposlene u računovodstvu i finansijama koji žele da razviju  svoje znanje iz otkrivanja finansijskih prevara 
  • Vlasnike  preduzeća  koji žele da bolje upravljaju rizikom od prevare  
  • Menadžere i viši nivo rukovodstva 
  • Interne i eksterne revizore 
  • Kandidate koji razmatraju  samozapošljavanje 
  • Kandidate koji  žele da unaprede svoj CV radi podizanja šansi za zapošljavanje ili promenu poslodavca  
  • Zaposlene u javnim preduzećima, vladinim agencijama, poreskoj  upravi, policiji koja se bavi privrednim kriminalom   
  • Sudske veštake finansijske struke  
  • Zaposlene u pravosuđu   koji žele da steknu posebne veštine korisne u sudskom procesu.


Za upis su vam potrebne samo sekunde, pa zašto ne početi odmah? Prijavite se  već́ danas za dobijanje Sertifikata Forenzički računovođa – Viši nivo putem prijave ili nas kontaktirajte za više informacija. 

Pogledajte brošuru