Menadžment rizikom od prevare

Upravljanje rizikom od prevare je više nego samo osiguranje efikasnog sistema interne kontrole, i zahteva jasno definisane i sprovedene akcije dizajnirane za smanjenje rizika od prevare i stalnu procenu efikasnosti pristupa organizacije u upravljanju poslovnim rizikom od prevare.

Nedostatak efikasnog korporativnog upravljanja potkopava svaki program upravljanja rizikom od prevare. Samo konstantno uložen napor može zaštiti organizaciju od značajne prevare i nedoličnog ponašanja.

Koraci u upravljanju rizikom od prevare su:

1. Prevencija prevare
2. Otkrivanje prevare
3. Odgovor na prevaru


GM Konsalting
je Vaša podrška u prevenciji i otkrivanju prevara i malverzacija ,jer
MI ŠTITIMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI!!!

Ekspertski tim predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Konsultant i trener za usaglašavanje sa ISO 37001:2016, Sertifikovan menadžment konsultant (CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije, Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.

Ako imate bilo kakve sumnje ili želite da delujete preventivno na pojavu prevare u Vašoj kompaniji, javite se na:
e-mail: gordana.matovic@gmkonsalting.com
Mob: +381 64 115 43 63