FAQ – ISO 37001:2016

1. Kome je namenjen standard ISO 37001:2016?

Standard je namenjen svim organizacijama bez obzira na vlasništvo (državne, privatne, mešovite itd.), područje (od školstva, zdravstva i sudstva do trgovine, transporta i industrije), veličine (male, srednje, velike, koncerni i korporacije) itd.

2. Ko može da koristi standard ISO 37001:2016?

Standard je u prvom redu namenjen rukovodstvu i službi za compliance i borbu protiv korupcije ali je obavezan i za sve članove kolektiva. Njegovo razumevanje i primena je obaveza bez obzira na radno mesto ili funkciju.

3. U kojim zemljama se može koristiti standard ISO 37001:2016?

Prema konvenciji UN o borbi protiv korupcije, pozitivnim zakonima svih zemalja sveta i odlukom ISO komiteta, standard ISO 37001:2016 je opšti i univerzalan. Drugim rečima, standard je namenjen i primenljiv u svim državama.

4. Koji osnovni zahvati su vezani uz standard ISO 37001:2016?

Kao i u svim standardima, ovde je potrebno ispuniti njegove zahteve: od utvrđivanja politike protiv mita , obaveza i dužnosti vrhovnog rukovodstva, do implementacije sistema protiv mita , formiranja svih potrebnih načina ponašanja i stalnog poboljšavanja i školovanja.

5. Šta dobija organizacija primenom standarda ISO 37001:2016?

Od svih prednosti koje dobija organizacija implementacijom sistema borbe protiv korupcije prema zahtevima standarda ISO 37001:2016, tri su posebno važna:

a) uspostavljanje mehanizama koji , pojačavajući kontrole smanjuje pojavu mita i korupcije , pomaže uspostavljanju poverenja i bolje radne atmosfere kao i lakšem postizanju ciljeva organizacije,
b) stvaranje boljeg imidža organizacije kod svih zainteresovanih strana (od države i društvenog okruženja do kupaca i partnera),
c) konkurentska prednost prilikom učestvovanja u tenderskim nadmetanjima , bolju saradnju sa finansijerima i bankama, lakši pristup u okvirima međunarodne saradnje.

6. Ne stvara li standard ISO 37001:2016 dodatnu birokratiju?

Isključivo ako takva služba ne radi svoj posao i ne vide se nikakvi rezultati.

7. Kakav je odnos standarda ISO 37001:2016 sa drugim standardima upravljanja?

Standard ISO 37001:2016 predstavlja veoma važnu podršku delovanju svih ostalih ISO sistema upravljanja (za kvalitet, životnu sredinu, upravljanjem rizicima) ali su, istovremeno, i važne pretpostavke njegovog rada.

8. Šta se dobija redovnim revizijama sistema prema standardu ISO 37001:2016?

Redovni auditi (i interni i eksterni) su neophodni za jačanje poverenja u rad i razvoj sistema upravljanja borbom protiv korupcije u organizaciji.

9. Za šta se standard ISO 37001:2016 ni u kom slučaju ne sme primeniti?

Standard ISO 37001:2016 nikada i ni u kom slučaju ne sme biti sredstvo za prisilu, proganjanje i iživljavanje na ljudima. Osnovni zadatak je preventiva a bilo kakva sumnja ne znači ništa dok se delikt (mito ) ne dokaže.