Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE FORENZIČKIH RAČUNOVOĐA I REVIZORA – IAFAA

Na petoj po redu Konferenciji posvećenoj Forenzičkoj reviziji, koja se održala krajem
novembra 2019. godine u Beogradu, osnovano je MEĐUNARODNO UDRUŽENJE
FORENZIČKIH RAČUNOVOĐA I REVIZORA-IAFAA, kao nezavisno, nevladino, neprofitno,
nestranačko, stručno Udruženje. Više na >>  www.iafaa.org

Udruženje je okupilo profesionalce i stručnjake iz oblasti forenzičkog računovodstva i
revizije sa područja Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i
Republike Severne Makedonije. Sedište Udruženja je u Beogradu.

Udruženje je osnovano radi:
(i) Podizanja svesti o postojanju prevara i korupcije u privatnom, javnom, neprofitnom
sektoru kao i široj javnosti ;
(ii) Borbe protiv prevara i korupcije u svim sektorima, pranja novca i finansiranje terorizma;
(iii) Širenje znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije, radi borbe sa prevarama i
korupcijom , kao i znanja iz svih područja revizije, kontrolinga, finansijskog upravljanja i
kontrole radi unapređenja korporativnog upravljanja.

Ovo je prvo ovakvo Udruženje na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo je iz potrebe da se
udruže profesionalci sa znanjem iz forenzičkog računovodstva i u sprovođenju forenzičke
revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ove profesije. Udruženje ima za cilj
da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, ali i da edukuje buduće
generacije iz oblasti forenzičkog računovodstva u svim zemljama odakle dolaze osnivači,
kako bi se u dogledno vreme više primenjivalo forenzičko računovodstvo i revizija i doprinelo
boljem korporativnom upravljanju, i u krajnjoj liniji doprinelo podizanju konkurentnosti
privreda svih zemalja regiona.

Razvoj forenzičkog računovodstva i revizije je neophodan iz više razloga. Prvi razlog je ne
postojanje svesti o prisutnosti prevara u kompanijama. U većini domaćih kompanija vlasnik
obično vodi kompaniju, okružen je članovima porodice i familije, previše ovlašćenja je dato
„osobi od poverenja“, nema podele dužnosti, i tek kada vlasnik kompanije sazna da ima
važan finansijski gubitak, prihvata činjenicu da je neophodno uvesti neke mere
predostrožnosti. Drugi ,veoma prisutan razlog je nedostatak posebnog znanja i iskustva
spoljnih i unutrašnjih revizora, poreskih revizora, inspektora i računovođa u istrazi
nezakonitih aktivnosti i otkrivanju šema prevare, osobe ili osoba koje su uključene u
prevaru, kao i procene štete koja je nanešena kompaniji.