Intervju: Ključni forenzički metod u otkrivanju prevara i finansijskog kriminala

U hotelu Crystal u Beogradu je 28. i 29. novembra 2019. godine održana stručna konferencija “Forenzička revizija”, na kojoj su stručnjaci sa polja revizije, računovodstva, forenzičkog računovodstva i finansija govorili, slušali i učili o najnovijim metodama zaštite od prevare u kompaniji.

Bilo mi je zadovoljstvo da budem jedan od govornika, sa temom “Intervju: ključni forenzički metod u otkrivanju prevara i finansijskog kriminala”.

Ispod možete videti kako nam je bilo na konferenciji, kao i pročitati moju prezentaciju sa konferencije. Radujem se druženju i saradnji na narednoj konferenciji “Forenzička revizija”.

Srdačan pozdrav,
Gordana Matović,

MSc, CMC, Dipl. Forenzički računovođa, Forenzički revizor, Sudski veštak

Konferencija “Forenzička revizija”, novembar 2019, Beograd