Povezivanje sa investitorima

GM Konsalting pomaže malim i srednjim preduzećima ali i start-up kompanijama u dobijanju finansija za njihov investicioni plan-poslovni rast, tržišnu ekspanziju, akviziciju i dr.

Finansije su uglavnom u formi equity kapitala, zajedničkog ulaganja ali mogu biti primenjene i druge forme u zavisnosti od predviđenog projekta.

GM Konsalting ima uspostavljene odnose sa velikim brojem fondova koji posluju na teritoriji Srbije i Jugoistočne Evrope.

Za inicijalnu procenu vaše spremnosti da vas predstavimo investitorima, potrebno je da popunite aplikacionu formu:

forma

Odgovor ćete dobiti u roku od 24-48 sati.