Da li precenjujete poštenje svojih zaposlenih?

Prevaru čine ljudi. Zaposleni, klijenti, dobavljači , i ostali povezani sa organizacijom, sada poštenimogu da postanu nepošteni u budućnosti. Promene u privatnim životima (na koje menadžment kompanije ne može imati uticaja) mogu biti uzrok da pošteni zaposleni postane učesnik u prevari. 

Prevara je „ korišćenje obmane kako bi se stekla lična dobit i/ili kreirao gubitak drugoj strani“. Rizik od prevare je mogućnost da izvršilac (ili izvršioci) počine prevaru koja ima uticaj na organizaciju.  

Sveobuhvatna strategija upravljanja rizikom od prevare je dizajnirana na način koji će pomoći najvišem rukovodstvu  da stvore organizaciju otpornu na prevare.  Uspešno  upravljenje  rizikom od prevare se oslanja na podršku menadžmenta organizacije koji prepoznaje trošak koji može da nastane prevarom i koji je voljan da podigne svest o ovom riziku na nivou cele organizacije. Sistematični pristup upravljanju rizikom od prevare može dovesti do značajnog rasta profita. 

Rašireno je mišljenje među profesionalcima koji se bave prevarama u kompanijama da prevare kreiraju gubitke od 5-7% godišnjeg obrta. Ukupan trošak koji može da nastane prevarom u kompaniji može biti mnogo veći od onog koji je nastao samom prevarom. 

Menadžeri koji nisu imali iskustva sa prevarama imaju tendenciju da precenjuju poštenje svojih zaposlenih i da potcenjuju rizik od prevare u svojim kompanijama. 

Da li ste i vi u toj grupi? Da li kroz svoje poštenje procenjujete i druge? Ako je tako, znači da potcenjujete rizik od prevare, rizikujete pojavu prevare, nenadoknadive finansijske gubitke, ali još gore, rizikujete reputaciju svoje kompanije!   

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI!  

Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.  

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63