Bespovratna sredstva

Jedna od ključnih usluga GM Konsalting doo je stručna savetodavna i procesna pomoć na pripremi, analizi i procesuiranju projektne dokumentacije, u cilju dobijanja GRANT/ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

GM Konsalting se već pet godina uspešno bavi pripremom i implementacijom raznih projekata za finansiranje iz fondova EU, kako za domaća, tako i za strana pravna lica i organizacije. Kroz projekte koje je naš tim izradio preko 2.000.000 evra je apsorbovano iz EU fondova, a procenat uspešnosti naših predloga projekata je preko 70% .

Imamo iskustva sa pisanjem projekata za IPA, Horison 2020, CBC programe prekogranične saradnje, ADRION, program Dunavske regije i dr. a od 2016. godine Gordana Matović, direkor I vlasnik GM Konslatinga, nalazi se u bazi evaluatora za HORIZON 2020.

IPARD

IPARD II PROGRAM Evropske unije je instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine –  pri čemu je osnovni cilj ovog programa dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti u oblasti poljoprivrede.

Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, odnosno preko Uprave za agrarna plaćanja.  Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje, a ukupan IPARD budžet namenjen Srbiji iznosi 229.970.558 evra.

Više o tome…

II IPA komponentaprogrami prekogranične saradnje

Srbija već duže vreme ima pristup bespovratnim sredstvima namenjenim prekograničnoj saradnji, a u novom programskom period 15,080,000.00 evra iz IPA fonda biće odvojeno za Srbiju. Za ova sredstva  može aplicirati neprofitni sektor – organi nacionalne, regionalne i lokalne samouprave, muzeji, obrazovne institucije, istraživački centri, klasteri, NVO itd

Više o tome…

HORIZON 2020

Horizont 2020 je okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata, i aktivnosti bliske tržištu.

Cilj ovog programa je osiguranje evropske globalne konkurentnosti.

Više o tome…

COSME- Program za konkurentnost preduzeća i MSP *

COSME program predstavlja jos jedan stub podrške za razvoj, u kojem pored zemalja članica Evropske unije mogu učestvovati i zemlje kanditati među kojima je i Srbija.

Ministarstvo privrede biće zaduženo za koordinaciju aktivnosti COSME programa. Primena COSME programa u Srbiji doprineće boljoj promociji preduzetništva, olakšanom pristupu finansijama i unapređenju internacionalizacije i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Više o tome…