Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

heder
Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

GM Konsalting u partnerstvu sa kompanijama Aluroll, Watchout security i Vulović transport, raspisali su poziv za mlade, za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ . Projekat je namenjen mladima do 30 godina, koji imaju najmanje VI stepen stručne spreme i koji su zainteresovani za rad u firmama u proizvodnoj, uslužnoj ili konsalting industriji.

Projekat se sastoji iz dve komponente:

1. Specijalizovani treninzi, razvijeni prema potrebama poslodavaca
2. Stručna praksa u kompanijama GM Konsalting, Aluroll, Watchout security i Vulović transport

Za učešće na projektu poslati radnu bigrafiju u roku naznačenom za prijem prijava. Kandidati koji prođu predselekciju biće pozvani na intervju.

Rok za prijavljivanje je 26/10/2017.

Smernice za učesnike ( <——-download word dokument)

Oglas za prijavu na Projekat „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ ( <——-download word dokument)

BROŠURA ( <——-download)

Projekat se sprovodi u okviru programa „Znanjem do posla“.

Program „Znanjem do posla“ je četvorogodišnji partnerski program Vlada Srbije i Švajcarske za smanjenje nezaposlenosti kod mladih; posebna pažnja u okviru programa usmerena je na pružanje podrške pri zapošljavanju za socijalno ugrožene i teže zapošljive kategorije mladih.

futer1