Korporativni psihopata

Postoji jedan tip ličnosti koji se čini da ima veću motivaciju da izvrši prevaru nego ostali tipovi ličnosti, a poznat je kao „korporativni psihopata“ (Klark 2005). Kanadski psiholog, dr Robert Her, identifikovao je sledećih osam osobina koje karakterišu ovaj tip ličnosti: 

  • Šarmantan i ljubazan 
  • Ogroman osećaj sopstvene vrednosti 
  • Patološki lažov 
  • Veoma vešt manipulator 
  • Nedostatak osećaja kajanja 
  • Pokazuje površne emocije 
  • Nedostatak empatije 
  • Ne prihvata odgovornost za sopstvene postupke. 

 Osobe sa ovim osobinama često stignu do najviših funkcija unutar kompanije. Ono što je zanimljivo, je da ne postoji mnogo toga što ih razlikuje od ljudi na  visokim  funkcijama  u organizovanim kriminalnim grupama. Ipak, veoma mali broj kompanija ima dovoljno dobar odsek za ljudske resurse gde bi se ove crte ličnosti mogle prepoznati kod kandidata pre   nego  što on dobije posao u kompaniji.  Korporativne  psihopate  su  veoma  vešte  u  prikrivanju  ovih osobina kada dospeju u organizaciju, tako da ih je tada teško otkriti. 

Doktor Her naglašava da posedovanje nekih od ovih osobina ne upućuje na to da je osoba korporativni psihopata, već da mora da poseduje skup svih navedenih osobina. Ipak, ukoliko posmatramo generalne direktore i druge menadžere koji su odgovorni za velike prevare koje su vodile propasti tih kompanija,  možemo  postaviti  nekoliko  zanimljivih  teza.  Ono što je zajedničko za te osobe je da su imali neverovatnu želju za napredovanjem do najviših funkcija koje nose novac i odgovarajuću moć nad kolegama, zatim, pravili su dugoročne planove kako to da izvedu, služe se lažima i obmanom, bez osećaja  krivice  i u stanju su da manipulišu ljudima na bilo koji način kako bi ostvarili svoje ciljeve. 

Veoma mali broj ljudi uspe da prozre kroz masku koju ovi ljudi stvore. Često se  za  njih  misli  da su vredni, šarmantni i inteligentni. Najčešće samo oni koji tim  ljudima  nisu  potrebni  za  ostvarivanje njihovih ciljeva, čime i nisu u fokusu njihove pažnje, mogu da naslute šta se krije ispod površine. 

Ljudima sa ovakvim osobinama nije teško da od poštenih ljudi dobiju ono što  žele.  Čest  je slučaj da u pozivnom centru kompanije, operater oda neku poverljivu  informaciju,  a da nije ni svestan da je prevaren , već misli da je pomogao klijentu. 

To je slučaj kada kompanija bude žrtva prevare i uz  najbolji  stepen  kontrole  i  sa  poštenim osobljem – zaposleni reše da zaobiđu neko pravilo kako bi klijentu pružili bolju uslugu.

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI! 

Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63