Optimizacija, ne prosta redukcija troškova!

Kako zaštititi  svoje marže u turbulentnom ekonomskom okruženju?

Učinak globalne pandemije se pokazao kao ozbiljan problem svuda u svetu, pogotovo što mnoge kompanije nisu bile dovoljno pripremljene za uticaj krize izazvane virusom COVID-19. Donedavno je rast  prodaje  bio glavni prioritet za mnoge kompanije, a rast prihoda naveo je mnoge kompanije  da skrenu pogled sa troškova. Zato su mere kontrole troškova često  bile relativno zanemarene. U svetlu događaja iz prošle godine, neophodno je da kompanije  sada ponovo preispitaju    svoje strategije i pripreme se za daleko strože ekonomsko okruženje.

I pored teške prethodne godine, ipak  nije vreme za paniku!  Vreme je za procenu potencijala smanjenja troškova, ali ne prostu redukciju na uštrb kvaliteta proizvoda/usluga i  brenda kompanije. Loše prakse pokazuju da  suočene sa  pritiskom da održe poslovne marže, kompanije  često primenjuju brze i široke mere smanjenja troškova. One mogu doneti kratkoročne koristi, ali ne mogu dopreti  do srži pokretača troškova. U najgorem slučaju, ove mere utiču na poslovanje i mogu ometati budući poslovni rast.

Strukturirani pristup upravljanju troškovima stoga znači razmišljanje izvan kratkoročnih ušteda troškova kako bi se procenili i preispitali  osnovni poslovni modeli. Uz fokus  na neke od ključnih dimenzija poslovanja, moguće je  identifikovati  osnovne pokretače troškova i preduzeti  korake za efikasno upravljanje troškovima na održiv način.

Neki  od ključnih načina  upravljanja troškovima, i pronalaženja načina za njihovu optimizaciju ( ne prostu redukciju) su :

Smanjenje nivoa zaliha

Iako visok nivo zaliha daje određenu sigurnost da proizvodni proces neće biti u prekidu, ipak, visoke zalihe sa malim obrtom su zapravo trošak po kompaniju. Zato je potrebno dobro proceniti optimalne nivoe potrebnih zaliha, optimizovati troškove i podići efikasnost procesa nabavke.  Ovo može obuhvatiti  strateške nabavke, konsolidaciju dobavljača i poboljšano upravljanje ugovorima o nabavci i upravljanje zalihama kroz adekvatan utrošak nabavljene robe i materijala.

Optimizacija procesa

Pritisci pandemije  su nametnule potrebu da se   preispitaju  proizvodi, poslovanje i operativni modeli  što bi sve potencijalno moglo da podstakne brži rast produktivnosti i efikasnosti. Otklanjanje neefikasnosti procesa smanjuje operativne  troškove i poboljšava uslove za budući rast kompanije. Ključ  za optimizaciju performansi i procesa  leži u opredeljenosti organizacija da definišu i kontinuirano procenjuju i ažuriraju svoju procesnu dokumentaciju. Ovi dokumenti, uključujući mape procesa, detalje o ulazu i izlazu, dodeljivanje resursa, vremena ciklusa itd., formalno definišu okvir  procesa od pokretanja do isporuke i služe kao „putokaz procesa“. Kada se donesu odluke o  optimizaciji poslovnih procesa,   organizacija treba da se fokusira na  identifikovanje i pronalaženje  mogućnosti smanjenja troškova, vremena ciklusa, istovremeno povećavajući kvalitet usluge ili proizvoda.

Otkrivanje prikrivenih troškova

Prikriveni troškovi se mogu pojaviti u  svakodnevnim operativnim aktivnostima , poput nabavke,   prodaje, upravljanje ljudskim resursima, gotovinom, i uzrok su nevidljivom  „curenju“ novca. Mogu biti, između ostalog preko preplate roba i usluga (možda zbog nepažnje, a možda i zbog primanja mita osobe zadužene za nabavku), neosnovanih naplata ( npr. provizija za prodaju), slučajnog ili namernog  duplog plaćanja,  izgubljenih popusta, itd. Ne uvek, ali iza prikrivenih  troškova stoje obično prevarne radnje, koje su same po sebi  prikrivene sa namerom i zato se takvi  troškovi  retko mogu uočiti bez stručne forenzičke analize, koja otkriva dublje razloge nastalih troškova.

Modifikovanje lanaca  snabdevanja

Neefikasnosti u upravljanju kanalima i distributivnim mrežama treba identifikovati i razumeti kako bi se optimizovala efikasnost duž lanca snabdevanja . Kompanije sada moraju ažurirati, modifikovati  i reorganizovati  svoje lance snabdevanja kako bi ostvarile obrtni kapital i troškovnu efikasnost i da bi odgovorile na promenljive načine poslovanja i sa kupcima i sa dobavljačima. Posebno treba obratiti pažnju na pregovore sa dobavljačima i potencijale smanjenja nabavnih cena.

Kako sprovesti  uspešnu  optimizaciju troškova?

Za početak,  efikasna  optimizacija troškova zasnovana je na dubokoj analizi i tehnikama pronalaženja činjenica, kao što su analiza pokretača troškova ili analiza potrošnje, kako bi se bolje razumela  struktura troškova u cilju identifikovanja  mogućih ušteda. Analiza troškova treba da pruži dovoljno informacija i odgovora na pitanja: šta, od koga, koliko često  kupujemo,  koliko plaćamo i da te podatke uporedimo sa prethodnim periodima. Na osnovu ove analize , moguće je smanjenje troškova kroz  strateške promene poslovnih modela i primenu inicijativa za efikasnost u celom lancu poslovanja ili lancu snabdevanja.

Osnovni koraci u optimizaciji troškova mogu biti:

 1. Uspostaviti program za optimizaciju troškova,
 2. Utvrditi ciljeve / obim programa
 3. Otkriti koje su mogućnosti na raspolaganju, a koje bi trebalo biti razvijene,
 4. Precizirati koje mogućnosti treba primeniti i kojim redosledom,
 5. Utvrditi kako se koristi i poboljšanja finansijskih performansi mogu trajno ugraditi u poslovne procese.

Zamislite šta bi sve mogli sa stotinama hiljada dinara koje bi vam se pojavile u redovnom poslovanju! Zato  krenite što pre u optimizaciju svojih troškova, jer  ako se ne počne na vreme, prekasno je da se bilo šta uradi kada sve krene naopako!

Ako Vam je potrebna pomoć u procesu optimizacije troškova, ili želite više informacija,  kontaktirajte me na gordana.matovic@gmkonsalting.com

 

Autor : Gordana Matović, MSc, CMC,  Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine,  Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Stalni sudski veštak pri Ministarstvu Pravde RS.

 

 

 

Kada i zašto angažovati forenzičkog računovođu?

Postoji mnogo razloga zbog kojih se angažuju forenzičke računovođe: od sumnje na pojavu prevare, preko istrage već otkrivene prevare, do identifikacije imovine u slučaju podele imovine kompanije ili čak  raskida braka. Forenzički  računovođa  je neophodan saradnik    vlasniku ili menadžeru preduzeća, ali i  advokatu za budući ili postojeći sudski proces,  jer daje pouzdane, nezavisne procene finansijskih  informacija u širokom spektru mogućih  scenarija prevare.

Kako  znate da Vam je potreban  Forenzički računovođa?

Iako prevara nije jedina situacija u kojoj se angažuje  forenzički računovođa , prevara je rasprostranjena, značajna stvarnost sa kojom se susreću mnogi pojedinci i kompanije. Na godišnjem nivou, mnoge kompanije gube značajan procenat prihoda usled prevara. Iako se često previše veruje svojim saradnicima i zaposlenima, ako Vi ili član vaše kompanije sumnjate na prevaru, odmah se obratite  profesionalnom forenzičkom računovođi kao zaštitnoj  meri  za budućnost Vaše kompanije.

Ako ste saznali da se u Vašoj  kompaniji  pojavila krađa, pronevera ili bilo koja finansijska malverzacija koja Vas je oštetila, i želite da tražite pravdu kroz sudski proces, neophodan Vam je forenzički računovođa. Nije dovoljno nekoga optužiti da je naneo finansijsku štetu Vašoj organizaciji, neophodno je to i dokazati i dokumentovati. Forenzičke računovođe služe kao veštaci zaduženi za istraživanje, analizu, a zatim iznošenje činjenica na uverljiv i nesporan način u sudskom procesu.  Zato su forenzičke računovođe korisni saradnici i advokatima koji tek pripremaju slučaj kako bi znali  koji iznos štete treba navesti u prijavi Javnom Tužilaštvu, ali i kasnije tokom sudskog procesa kao saradnici u odbrani navoda.

Da li je potrebno angažovati  forenzičkog računovođu iako nije otkrivena prevara i ne sumnjate u postojanje prevare? Možda Vam pitanja koja slede pomognu  u odluci da je krajnje vreme da potražite   forenzičkog računovođu:

1.      Da li Vam se čini da nema dovoljno gotovine iako  ostvarujete zadovoljavajuću dobit?

Nedostatak gotovine može biti posledica loše naplate potraživanja ili krađe gotovine, mada Vam se to čini nemogućim jer ste se adekvatno zaštitili. Ipak,  vrlo često, nedostatak gotovine  nastaje  i zbog malverzacija u finansijskim izveštajima, sprovedenim kroz lažno povećanje prihoda ili lažno smanjenje troškova. Tada je neminovna pojava manjka gotovine jer je to realni faktor koji ne podržava te malverzacije. U slučaju da imate takvu vrstu sumnje, obavezno i hitno angažujte forenzičkog računovođu koji će upotrebom specijalističkih finansijsko forenzičkih metoda pronaći problem zbog kojeg imate nedostatak gotovine.

2.      Da li Vam se ponašanje nekog od menadžera čini čudnim?

Na žalost, nije svaka osoba pouzdana da zauzima položaje u kompaniji. Ako ste primetili npr. promenu u životnom stilu jednog ili više  menadžera  koji vode Vaše poslovanje, moguće je da je to na osnovu nekih kriminalnih, neetičkih  aktivnosti.

3.      Da li dovodite u pitanje tačnost svojih knjigovodstvenih evidencija?

Kao i u mnogim oblastima organizacije, računovodstvene zloupotrebe se  dešavaju često, i češće nego što možete pretpostaviti. Još jednom, forenzički računovođa pomaže u ispitivanju evidencije kako bi se otkrile tačne radnje knjigovođe i potkrepile ili otklonile Vaše  sumnje. Čak i ako ne sumnjate u tačnost finansijskih izveštaja, nije loše proveriti ih ,jer ipak, Vi odgovarate za tačnost objavljenih finansijskih izveštaja.

4.      Da li ste primetili da Vaš partner u kompaniji troši mnogo više nego što Vi možete sebi priuštiti?

Iako Vama izgleda nemoguće da Vaš dugogodišnji partner u kompaniji učestvuje u kriminalnim radnjama , Vama iza leđa, verujte mi ,to se događa. Možda ste primetili da njegova deca voze baš skupa kola, troše na skupa, daleka  putovanja i uopšte žive veoma raskalašno. Vi  ste Vašoj deci obezbedili pristojan život, i žive sasvim lepo, ali ipak  ne možete im priuštiti  mogućnost da se tako rasipaju sa novcem. Možda je vreme obratiti pažnju i uz pomoć forenzičkog računovođe proveriti npr. uzimanje bankarskih kredita ili davanje pozajmica kompanijama koje su zapravo fiktivne kompanije njegove dece ili rođaka.

5.      Da li vas zanima da li ste i koliko zaštićeni od  prevara?

Kompanije  zainteresovana za  prevazilaženje postojećeg stanja i dalji razvoj, dosledno traže mogućnosti za rast, optimizaciju i poboljšanje, a prevencija od pojave prevare  doprinosi rastu i razvoju jer doprinosi očuvanju dobiti i reputacije. Tokom procene rizika od prevare, profesionalni forenzički računovođa pregleda standardne procedure koje uređuju transakcione cikluse kompanije, uključujući nabavke, isplate gotovine i izbore dobavljača, i dr. Nakon analize, generisani izveštaj naglašava sve istaknute praznine u strukturi interne kontrole kompanije, slabosti koje mogu dovesti do prevare. Dodatno , forenzički računovođa vodi organizaciju kroz praktične korake za smanjenje ranjivosti u prevarama u svakoj identifikovanoj oblasti.

Postoje i mnoge druge situacije koje zahtevaju angažovanje forenzičkog računovođe, ali sam navela samo primere sa kojima sam se lično susretala u svojoj praksi. Zajedničko za sve te slučajeve je da su rezultati forenzičke istrage  i pored postojanja određenih sumnji zbog kojih su me angažovali, bili potpuno zapanjujući i neočekivani.

Kada je pravo vreme za angažovanje   forenzičkog računovođe?

Uvek je bolje ranije, jer time možete zaustaviti postojeći odliv gotovine, i  smanjiti iznos pričinjene štete. Takođe, ako je prevara već otkrivena, za pripremu odštetnog zahteva neophodno je angažovati forenzičkog računovođu pre ili u  isto vreme kada i advokata, kako bi zajedno pripremili  prijavu Javnom Tužilaštvu.

Krađe, prevare, pronevere ili bilo koja kriminalne malverzacije  predstavljaju ozbiljnu pretnju za Vaše poslovanje.  Ne obaziranjem na signale da se prevara u Vašoj kompaniji već događa, neodlučnošću ili čekanjem da pozovete forenzičkog računovođu, dovodite svoju kompaniju u rizičnu poziciju, koja se pogoršava iz  dana u dan.   

Ako imate bilo kakve sumnje, ili  ste primetili nešto čudno, ili Vam se jednostavno čini da nešto nije u redu, slobodno me kontaktirajte. Biće mi zadovoljstvo da Vam budem od pomoći u potvrdi ili otklanjanju sumnji koje imate.

 

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine,  Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Stalni sudski veštak pri Ministarstvu Pravde RS.

 

 

Studija slučaja

MITO U SEKTORU NABAVKE

Pojam mita i korupcije se uglavnom vezuje za javni i vladin sektor,  ali   nažalost takve ne etičke aktivnosti veoma su prisutne i u poslovnom sektoru , odnosno u B2B odnosima. Jedna od osnovnih aktivnosti  koje sprovodim tokom forenzičke istrage je  traženje signala prevara u službi nabavke.

Profesionalna etika i potpisani ugovori o tajnosti podataka, obavezuju me da ne iznosim rezultate istraga,  ali u  cilju  podizanja  svesti o postojanju prevara, dajem  neke osnovne činjenice iz jedne istrage.

Kako se otkrila prevara?  

Tokom procene rizika od prevare, uočen je  simptom , indikator prevare:  visok nivo žalbi kupaca na kvalitet finalnog proizvoda. Inicijalne analize su dovele do teorije prevare, odnosno postavljanja   hipoteze:  jedan dobavljač je favorizovan. Dublje analize službe nabavke, aktivnosti pojedinih zaposlenih u ovom sektoru i  određene grupe dobavljača su ukazale na postojanje prevare jednog referenta nabavke u saradnji sa jednim dobavljačem.

Kako se odvijala prevara?

Pored dva postojeća dobavljača jedne vrste materijala, pre malo više od tri  godine se pojavio i novi dobavljač, koji je odobren od direktora nabavke. Za kratko vreme, taj dobavljač je postao glavni dobavljač za tu vrstu materijala, jer je uvek mogao da odgovori kratkim rokovima nabavke. Cena materijala je bila viša u odnosu na druge dobavljače za 8-12%. Iako su se tokom vremena pojavile pritužbe krajnjih kupaca na kvalitet proizvoda, pažnja je bila usmerena na kvalitet rada u proizvodnom procesu, a ne na kvalitet materijala.  

Referent nabavke je od favorizovanog dobavljača primao mito u novcu i poklonima, kako bi od njega nabavljao određenu vrstu materijala, iako je lošijeg kvaliteta. To je dovelo do promene u stilu života referenta nabavke, što  je bio dodatni simptom postojanja prevare. Za razliku od drugih zaposlenih u sektoru nabavke, taj referent je sebi i svojoj porodici mogao da priušti letovanja na dalekim destinacijama i kupovinu novog skupog automobila marke Mercedes.

Kolika je naneta šteta?

Za period od tri godine, na ime nabavke materijala po višim cenama, kao i troškova rešavanja reklamacija, organizacija je oštećena minimalno za iznos od 74.000euro. Zbog viših troškova nabavke, bili su viši i troškovi prodatih roba, odnosno prikazana je manja dobit.  To je uticalo na smanjenje kvaliteta finansijskih performansi uspešnosti i slabljenje  konkurentske pozicije organizacije.  

Kakva je situacija sa Vašom službom nabavke? Da li su uspostavljene kontrole dovoljne? Koliko često i da li uopšte proveravate rad nabavne službe?

Moj savet je uvek,  da se uspostavi  proaktivna prevencija od pojave prevara u svim  računovodstvenim  ciklusima , a posebno u  ciklusu prodaje /naplate  i u ciklusu  nabavke / plaćanja.

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška,  javite se da zajedno otkrijemo  kakva je realna situacija u vašoj organizaciji!

 

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine, i Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA.

 

 

 

 

Prevara traži priliku i napada slabost!

Potpuno sam sigurna da svako od vas  vodi računa o svom novčaniku. Sigurna sam da  zaključavate vrata svog stana ili kuće gde živite, a možda ste ugradili i nadzorne sisteme.  Većina štiti svoj novac i čuva ga u banci, i pazi na svoje kreditne kartice. To su sve uobičajene mere zaštite koje svaki pojedinac primenjuje da bi se zaštitio od krađe.  

A šta je sa kompanijom?  

Kako  se braniti od prevara i krađa  u kompaniji? Koja su područja rizika , na koja treba posebno obratiti pažnju?  Svaka kompanija je drugačija; stoga su potrebe svake kompanije različite. Ono što je zajedničko za sve kompanije to je metod procene rizika od prevara koji se može i treba primeniti u svim kompanijama.

Procena rizika od prevare je prvi  korak u prevenciji prevara, i osnova uspešnog menadžmenta rizikom od prevara. Cilj procene je da se utvrde kritične tačke koje mogu biti idealno mesto za pojavu prevara. Procena rizika od prevara je uglavnom hipotetička i cilj ove aktivnosti nije dizajniranje odbrane od prevare. Odbrane i kontrolne aktivnosti dolaze kasnije.

Procena rizika od prevare u svakoj kompaniji može biti sprovedena na razne načine, npr.  preko upitnika, ili preko anonimnih  anketa. Ipak, iz iskustva znam da je  najlakši i najefikasniji način  da okupite  tim, razgovarate i tako napravite spisak identifikovanih rizika.

Ko će biti u Vašem timu za procenu rizika?

To zavisi prvenstveno od veličine kompanije i broja zaposlenih. Ako Vaša kompanija ima malo zaposlenih, recimo do 10, procenu rizika od prevare verovatno može da izvrši jedna osoba. Veće kompanije će  formirati veći tim koji treba da uključi pojedince iz svakog operativnog područja: viši i  srednji menadžment, prodaja, nabavka,  računovodstvo, ljudski resursi, pravni sektor,  itd.

Kako okupiti tim ljudi da proceni rizike od prevare, a da ne zvuči kao da tražite priznanje za neetično ili čak nezakonito ponašanje? Kako pokrenuti diskusiju , a da niko ne pomisli da je prisutan zato što ga sumnjičite za nešto? Jednostavno objasnite da je procena rizika od prevare hipotetička, jer to zapravo i jeste. Objasnite da nikoga ne optužujete za prevaru, već jednostavno tražite pomoć u naporima da se spreči pojava prevare.

Procena rizika od prevare daje svima priliku da pomognu u odbrani kompanije pre nego što do napada uopšte dođe. Zaštita kompanije od prevara  je u interesu svih zaposlenih, jer prevare mogu da dovedu do finansijskih gubitaka,  gubitka reputacije, pa čak i do otkaza.

Kada članovi tima shvate važnost procene rizika od prevare i važnost njihove uloge u tome, lako će prepoznati rizike i slabosti u  svom radnom okruženju i svakodnevnom poslovanju. Uključivanje zaposlenih u proces procene rizika automatski povećava percepciju otkrivanja prevara među zaposlenima, jer postaju svesni mogućnosti pojave nedoličnog ponašanja,  ali i činjenice da su  važan faktor u zaštiti kompanije.

Procena rizika od prevare podiže svest o tome gde postoje  slabosti u Vašoj kompaniji i može Vam pružiti fantastičnu osnovu za stvaranje (ili poboljšanje)  kontrolnih aktivnosti. Iako rizici postaju očigledni, tokom procene ne treba  predlagati rešenja.  Rezultat procene treba da bude lista svih identifikovanih rizika, koji će biti osnova za uspostavljanje novih  ili unapređenje  postojećih kontrolnih aktivnosti.

Kao što sam naslov teksta kaže, prevara traži  priliku i napada slabost. Zato je  neophodno   da znate gde ste ranjivi  i gde su  slabe tačke u vašoj kompaniji.  Pravi način za to je procena rizika od prevara.

 

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška,  javite se da zajedno otkrijemo  kakva je realna situacija u vašoj organizaciji!

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine. 

 

„Nova normalnost“-idealna prilika za pojavu prevara!

Ovih dana se pojavila i sve češće se može čuti  kovanica „ nova normalnost“, za koju baš i nisam sigurna da je primenjiva, jer situacija u kojoj smo se svi našli na globalnom nivou jeste nova, ali je daleko od normalne. Pojava virusa COVID-19 je donela još gore dane od finansijske krize 2008. godine, obzirom da se sada pored finansijske  pojavila i zdravstvena pretnja. Slobodno se može reći da je trenutno stanje jedna globalna oluja rizika koja donosi savršeno tlo za pojavu prevara, jer su i ljudi i kompanije u ovakvim uslovima posebno ranjive.

Neke od šema prevara koje se mogu očekivati u ovakvim uslovima su:

 • Krađa gotovine i /ili zaliha materijala i gotovih proizvoda;
 • Krađa podataka (baze kupaca, dobavljača, kalkulacije cena, itd.) posebno od strane zaposlenih koji odlaze ili očekuju otkaz;
 • Saradnja nekih zaposlenih sa dobavljačima ili kupcima, radi ostvarivanja lične koristi;
 • Primljene duple fakture za obavljeni posao ,ili primljene fakture za neizvršene poslove;
 • Fakturisanje nepostojeće prodaje, bilo postojećim ili fiktivnim kupcima;
 • Plaćanje računa bez uobičajenih odobrenja.

Da bi bolje razumeli kako se odražava novonastala situacija prouzrokovana pandemijom na ponašanje zaposlenih, osvrnuću se na tri zajednička faktora svake prevare, tzv. trougao prevare ,koji je prvi osmislio Donald R. Cressey i koji se koristi prilikom otkrivanja prevara. Prema ovom autoru, trougao prevare čine :  motiv, prilika i racionalizacija i uvek idu zajedno.

Dok razmišljate o trouglu prevare, razmislite o stvarnim životnim događajima koji se događaju oko vas. Kako pandemija  utiče na ova tri faktora? Da li se može očekivati rast pojava nedoličnog ponašanja, rast prevara, manipulacija, krađa? Trougao prevara sugeriše da je odgovor DA!

Da li postoje motivi, pritisci za nedolično ponašanje?

Odgovor je vrlo jasan. Da,  postoje, jer motivi za prevaru mogu biti različiti, ali se uglavnom pojavljuju kada se kod zaposlenog pojavi realna potreba za novcem , koja ga motiviše na prevaru. Svaki počinilac prevare susreće se sa nekom vrstom pritiska koji mu daje motiv za nedolično ponašanje, čak i ako je do sada imao visok nivo etičkog ponašanja. Situacija sa pandemijom daje visok nivo mogućih motiva jer je opstanak mnogih  kompanija  doveden u pitanje, jer su  ugrožena  mnoga radna mesta i nezaposlenost raste, a verovatno je očekivati da će nezaposlenost biti sve veća. U trenutnoj situaciji, svaka kompanija traži način za uštedu, a jedna od neposrednih mera je smanjenje radnih mesta ili smanjenje isplata zaposlenima. Kao što je iskustvo pokazalo, uz postojeće troškove života i nesigurnu budućnost već od početka sledeće godine, za neke zaposlene ovo može stvoriti motiv  za vršenje prevare.   Pored zaposlenih i menadžment će osećati pritisak da ispuni ciljeve poslovanja, iako je  ugrožena finansijska stabilnost ili profitabilnost pravnog lica   usled ekonomskih i privrednih uslova  poslovanja u vreme pandemije.  

Kakvo će opravdanje biti za nedolično ponašanje?

Počinitelji prevara imaju tendenciju da umanje dejstvo  krivice u svom mozgu i zato različitim opravdanjima, racionalizuju svoje kriminalno, nepošteno ponašanje. Racionalizacija nedoličnog ponašanja je uvek prisutna,  a u slučaju pandemije  opravdanja bi mogla da budu: „Moj poslodavac nije bio uz nas zaposlene  tokom ovih teških dana!“ „ Samo sam hteo da pozajmim, vratio bih kada prođe kriza“ „Vlada nije pružila dovoljno podrške!“ „Ja nisam kriv za ovakvu situaciju, morao sam da sačuvam radna mesta!“ „Bilo je neophodno prilagoditi se ovakvoj situaciji“

 Kakve su mogućnosti za pojavu prevara?

Uslovi bilo koje krize ili elementarne nepogode, doprinose otvaranju novih mogućnosti, novih prilika za nemoralno ponašanje. Ova trenutna kriza  samo dodatno pruža mogućnosti za pojavu nekog oblika prevare, jer je manje kontrole, manje pažnje na kriminalnim aktivnostima. Psihološki pritisak je dodatno povećan, pa je pažnja organizacije i rukovodstva    usmerena na opstanak i preživljavanje, uz   prisustvo straha za lično i zdravlje čitavih porodica.

Zbog toga se postavlja pitanje ,koliko se pažnje posvećuje  strogom pridržavanju internih kontrola? Vrlo je moguće da će interne kontrole biti smanjene ili potpuno zanemarene u situacijama kada:

 • Postoji pritisak da se brzo odgovori zahtevima tržišta i brzo isporuči roba;
 • Postoji potreba izbora novih dobavljača, bilo zbog zatvaranja postojećih ili zbog nemogućnosti da isporuče potrebnu količinu;
 • U želji da se poveća prodaja i održi nivo poslovanja, roba isporučuje novim, ne proverenim kupcima;
 • Zbog bolesti i  odsustvovanja zaposlenih  sa posla se  zanemaruje podela dužnosti ;
 • Rukovodstvo usmerava pažnju na operativne mere, a smanjuje   na mere kontrole protiv prevara;
 • Rad od kuće doprinese davanju većih ovlašćenja pojedinim zaposlenima.

 

Da li je Vaš program za upravljanje rizikom od prevara  spreman za ove izazove? Ako nije, ili sumnjate da nije, najbolji način da se odbranite od ove pretnje i zaštite svoju kompaniju je da ažurirate program upravljanja rizikom od prevara, prema trenutnoj situaciji.  Tu posebno mislim na ključne delove, kao što su:

 • Procena rizika od prevare
 • Pregled postojećih internih kontrola
 • Razvoj dodatnih kontrola
 • Praćenje sistema kontrola
 • Procena kontrolnog okruženja( kulture i etike)
 • Komunikacija politike protiv prevare u uslovima pandemije.

Ako imate bilo kakve sumnje, komentare ili pitanja, možete me kontaktirati na gordana.matovic@gmkonsalting.com

 

 

Autor : Gordana Matović MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,   Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.  Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i  kontrole iz oblasti  forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevare, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine.  

 

Korporativni psihopata

Postoji jedan tip ličnosti koji se čini da ima veću motivaciju da izvrši prevaru nego ostali tipovi ličnosti, a poznat je kao „korporativni psihopata“ (Klark 2005). Kanadski psiholog, dr Robert Her, identifikovao je sledećih osam osobina koje karakterišu ovaj tip ličnosti: 

 • Šarmantan i ljubazan 
 • Ogroman osećaj sopstvene vrednosti 
 • Patološki lažov 
 • Veoma vešt manipulator 
 • Nedostatak osećaja kajanja 
 • Pokazuje površne emocije 
 • Nedostatak empatije 
 • Ne prihvata odgovornost za sopstvene postupke. 

 Osobe sa ovim osobinama često stignu do najviših funkcija unutar kompanije. Ono što je zanimljivo, je da ne postoji mnogo toga što ih razlikuje od ljudi na  visokim  funkcijama  u organizovanim kriminalnim grupama. Ipak, veoma mali broj kompanija ima dovoljno dobar odsek za ljudske resurse gde bi se ove crte ličnosti mogle prepoznati kod kandidata pre   nego  što on dobije posao u kompaniji.  Korporativne  psihopate  su  veoma  vešte  u  prikrivanju  ovih osobina kada dospeju u organizaciju, tako da ih je tada teško otkriti. 

Doktor Her naglašava da posedovanje nekih od ovih osobina ne upućuje na to da je osoba korporativni psihopata, već da mora da poseduje skup svih navedenih osobina. Ipak, ukoliko posmatramo generalne direktore i druge menadžere koji su odgovorni za velike prevare koje su vodile propasti tih kompanija,  možemo  postaviti  nekoliko  zanimljivih  teza.  Ono što je zajedničko za te osobe je da su imali neverovatnu želju za napredovanjem do najviših funkcija koje nose novac i odgovarajuću moć nad kolegama, zatim, pravili su dugoročne planove kako to da izvedu, služe se lažima i obmanom, bez osećaja  krivice  i u stanju su da manipulišu ljudima na bilo koji način kako bi ostvarili svoje ciljeve. 

Veoma mali broj ljudi uspe da prozre kroz masku koju ovi ljudi stvore. Često se  za  njih  misli  da su vredni, šarmantni i inteligentni. Najčešće samo oni koji tim  ljudima  nisu  potrebni  za  ostvarivanje njihovih ciljeva, čime i nisu u fokusu njihove pažnje, mogu da naslute šta se krije ispod površine. 

Ljudima sa ovakvim osobinama nije teško da od poštenih ljudi dobiju ono što  žele.  Čest  je slučaj da u pozivnom centru kompanije, operater oda neku poverljivu  informaciju,  a da nije ni svestan da je prevaren , već misli da je pomogao klijentu. 

To je slučaj kada kompanija bude žrtva prevare i uz  najbolji  stepen  kontrole  i  sa  poštenim osobljem – zaposleni reše da zaobiđu neko pravilo kako bi klijentu pružili bolju uslugu.

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI! 

Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63 

ISO 37001: Bobra protiv mita i korupcije

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrednosti. On poseduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprečava, otkriva i rešava podmićivanje. 

„Mito predstavlja značajan poslovni rizik u mnogim državama i sektorima”, kaže Nil Stensburi (Neill Stansbury), predsednik projektnog komiteta ISO/PC 278 koji je zadužen za ovaj novi standard. U mnogim slučajevima to je bilo tolerisano kao „neophodan” deo poslovnog ponašanja. Međutim, povećanje nivoa svesti o šteti koju podmićivanje prouzrokuje državama, organizacijama i pojedincima rezultiralo je pozivom na efikasnu akciju koju treba preduzeti da bi se sprečilo podmićivanje.” 

ISO 37001 pomoći će u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primenom povezanih mera i kontrola, uključujući prateće smernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahteve za: 

 • politiku i procedure protiv podmićivanja, 
 • rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta, 
 • nadzor odgovornog menadžera, 
 • obuka za borbu protiv podmićivanja, 
 • procena rizika i provera projekata i poslovnih partnera, 
 • finansijska kontrola, kontrola nabavke, komercijalna i kontrola pri ugovaranju, 
 • izveštavanje, praćenje, istraga i pregled, 
 • korektivne mere i stalno poboljšavanje. 

 

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI! 

 
Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.  

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63