Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

Written by admin. Posted in Vesti

heder
Javni poziv za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“

GM Konsalting u partnerstvu sa kompanijama Aluroll, Watchout security i Vulović transport, raspisali su poziv za mlade, za učešće na Projektu „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ . Projekat je namenjen mladima do 30 godina, koji imaju najmanje VI stepen stručne spreme i koji su zainteresovani za rad u firmama u proizvodnoj, uslužnoj ili konsalting industriji.

Projekat se sastoji iz dve komponente:

1. Specijalizovani treninzi, razvijeni prema potrebama poslodavaca
2. Stručna praksa u kompanijama GM Konsalting, Aluroll, Watchout security i Vulović transport

Za učešće na projektu poslati radnu bigrafiju u roku naznačenom za prijem prijava. Kandidati koji prođu predselekciju biće pozvani na intervju.

Rok za prijavljivanje je 26/10/2017.

Smernice za učesnike ( <——-download word dokument)

Oglas za prijavu na Projekat „Unapređenje zapošljivosti diplomaca kroz obuku i praksu“ ( <——-download word dokument)

BROŠURA ( <——-download)

Projekat se sprovodi u okviru programa „Znanjem do posla“.

Program „Znanjem do posla“ je četvorogodišnji partnerski program Vlada Srbije i Švajcarske za smanjenje nezaposlenosti kod mladih; posebna pažnja u okviru programa usmerena je na pružanje podrške pri zapošljavanju za socijalno ugrožene i teže zapošljive kategorije mladih.

futer1

Dodeljeni ugovori o grantovima u okviru projekta “Znanjem do posla“

Written by admin. Posted in Vesti

Dodeljeni ugovori o grantovima u okviru projekta “Znanjem do posla“

Uručenjem ugovora o grantovima predstavnicima 12 kompanija, škola, fakulteta i nevladinog sektora u Kragujevcu započeta je nova faza programa “Znanjem do posla“. Program zajednički realizuju vlade Republike Srbije i Švajcarske, a cilj je povećanje održive zaposlenosti i zapošljivosti mladih i socijalno marginalizovanih grupa.

GM Konsalting je jedna od kompanija iz Kragujevca, koja je dobila bespovratna sredstva u okviru programa „Znanjem do posla“ za realizaciju projektaUnapređenje zapošljivosti diplomiranih ekonomista i inženjera kroz obuku i praksu”.

U okviru deset odobrenih projekata, prema rečima Marijane Simić iz Business Inovation Programs, obuku će proći 181 mlada osoba. Na taj način oni će steći veštine i znanja koja se traže na lokalnom tržištu rada. Za realizaciju obuke ukupno je obezbeđeno 146 000 švajcarskih franaka. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koji se realizuje u preduzeću, gde rade u realnom okruženju i stiču praktične veštine i iskustvo koje povećava njihovu zapošljivost.
Nakon prezentacije i uručenja ugovora o grantovima održana je i diskusija na temu mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti u Kragujevcu kroz privatno – javna partnerstva lokalne samouprave, privrede i pružalaca neformalnog i formalnog obrazovanja.

Inače, projekat “Znanjem do posla“ osim u Kragujevcu realizuje se još u Knjaževcu, Pirotu, Novom Pazaru i Kruševcu.

LZL_4069

Šta bi izvršni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima?

Written by admin. Posted in Vesti

GM Konsalting je u saradnji sa Udruženjem mladih privrednika Srbije održao trening „Šta bi izvršni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima.“

Trening je održan 3. aprila u prostorijama Privredne komore Srbije, a na radionici je prisustvovalo oko 40 predstavnika firmi, preduzetnika, mladih privrednika, banaka i sl.

Ponosni smo što je ovolki broj firmi pokazao interesovanje za ovu temu imajući u vidu da finansisjki izveštaji predstavljaju glavnu informacionu osnovu za donošenje poslovnih odluka. Neophodno je da direktori i vlasnici razumeju Bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima, kako bi na adekvatan način mogli da kontrolišu svoju likvidnost, profitabilnost i bolje upravljaju obrtnim kapitalom.

Prevencija i otkrivanje prevare počinju sa zaposlenima

Written by admin. Posted in Vesti

Prvi trening “Prevencija i otkrivanje prevare počinju sa zaposlenima” održan je 9. marta u prostorijama GM Konsaltinga.

Trening je pokrio teme finansijske prevare i uspostavljanja prve odbrambene linije protiv prevarnog ponašanja, a učesnici su imali priliku da na praktičnim primerima uoče indikatore prevare. Događaj, koji je obeležen radnom, ali prijatnom atmosferom, učesnici su opisali kao jedno poučno i zanimljivo iskustvo.

Ovo je naš prvi u nizu treninga na temu prevara. Motivisani uspešnošću prvog treninga, planiramo da održimo još sličnih obuka u budućnosti i to sa ciljem podizanja svesti o ovoj specifičnoj vrsti rizika.

Prva simulacija biznisa uspešno održana!

Written by admin. Posted in Vesti

GM Konsalting u partnerstvu sa Business Today International sproveo je prvu simulaciju poslovanja u Srbiji:

Managing Business Today

Ovo je jedinstvena biznis simulacija koja na kreativan način pomaže u demistifikaciji finansija. MBT  učesnike vodi kroz sve faze poslovnog procesa sa posebnim akcentom na  finansijske implikacije svih odluka u preduzeću.

Simulacija je održana u Kragujevcu, 26. i 27. januara, u hotelu Zelengora. Na simulaciji je učestvovalo 12 kandidata, predstavnika firmi, mladih preduzetnika i studenata. Gost predavač bio je Peter Knox, suvlasnik Business Today International, sa više od 20 godina iskustva u kreiranju i sprovođenju poslovnih simulacija.

Dvodnevni događaj obeležen je vrlo prijatnom i dinamičnom atmosferom, a naši kandidati su na zabavan i nesvakidašnji način imali priliku da steknu nova znanja i veštine. Oduševljenje polaznika nije izostalo, a posebno nas raduje činjenica da će nove veštine  polaznicima koristiti u realnom poslovanju.

Ovo je bio jedan od glavnih utisaka  jednog od naših kandidata:

„Kompletna simulacija je bila odlična, ekonomija u “malom”. Posao koji obavljam podrazumeva obuke i trudiću se da u njih unesem više praktičnog i više igre jer iz pozicije učesnika vidim koliko je to korisno.“
Ivan Marković, koordinator za razvoj, Biznis Inovacioni Centar u Kragujevcu

Motivisani uspehom prve simulacije, radujemo se što ćemo u narednim mesecima organizovati nove simulacije. Za sve informacije o narednim simulacijama pratite naš sajt.

Očekujemo Vas!

Managing Business Today

Written by admin. Posted in Vesti

Managing Business Today simulacija / 26. i 27. januar 2017

Upravljanje biznisom nije nimalo naivan zadatak, naročito u uslovima velike poslovne nesigurnosti i neizvesnosti. U svakodnevnom poslovanju, uglavnom se važnost pridaje samo odlukama najvišeg menadžmenta dok se doprinos odluka i aktivnosti ostalih zaposlenih ne sagledava u širem poslovnom kontekstu.

Zato je neophodno da svi zaposleni racionalizuju svoje odluke i shvate da njihove svakodnevene, rutinske, aktivnosti u velikoj meri doprinose finansijskom položaju preduzeća.

Prvi put u Srbiji/ na Balkanu biznis simulacija koja će pomoći Vama i Vašim zaposlenima da steknete odgovarajuće poslovne veštine i unapredite poslovne performanse preduzeća – Managing Business Today

Tokom programa, proces učenja kroz simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama. Sva računovodstvena dokumentacija je pojednostavljena, ali formalno i tehnički prilagođena dokumentaciji koju preduzeće inače koristi. Simulacija je prilagođena različitim nivoima znanja iz poslovnih finansija, a krajnji cilj jeste sagledavanje finansijskih implikacija svih odluka u preduzeću – od odluka zaposlenih do top menadžmenta.

Više o simulaciji Managing Business Today pročitajte ovde

Za prijavu na simulaciju kliknite ovde: PRIJAVNI FORMULAR

Agenda simulacije nalazi se: ovde

Rezervacija smeštaja – Hotel Zelengora Kragujevac
e-mail: zelengora@sumaricedooo.com
Tel: 034 336 254, 063 101 11 77
www.hotelzelengora.com

najave

Zaštitite svoj biznis od prevare

Written by admin. Posted in Vesti

GM Konsalting u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kragujevac organizovao je besplatnu radionicu:

Zaštitite svoj biznis od prevare

I ove godine Gm Konsalting aktivno je podržao Međunarodnu nedelju posvećenu podizanju svesti o prevarama u poslovanju – International Fraud Awareness Week (http://www.fraudweek.com/fw2016.aspx)

Radionica je održana 18. novembra 2016. godine sa početkom u 11 sati, u velikoj sali Regionalne privredne komore Kragujevac. Radionica je koncipirana tako da ukratko ukaže na mnogobrojne vrste prevara koje se mogu dogoditi, kao i na načine za detekciju i sprečavanje prevara u poslovanju.

Radionici su prisustvovali predstavnici javnih i privatnih preduzeća kao i predstavnici banaka.

Prevare u preduzećima uzrokuju mnogobrojne troškove i probleme u poslovanju, a činjenica da najveći deo prevara nikada ne bude otkriven je još jedan argument za postojanje ovakve kampanje. Upravo je podizanje svesti o postojanju ovog problema prvi korak u sprečavanju prevarnih radnji i jačanju internih snaga preduzeća, što je u današnjim uslovima imperativ za opstanak.

Ova tema je u svetu sve više zastupljena i preduzeća veliku pažnju posvećuju prevenciji i borbi protiv prevara. Nažalost u Srbiji ovim problemom preduzeća se bave tek kada se prevara otkrije, a tada su gubici najveći i pričinjenja šteta se teško može nadoknaditi.

Važnost ovog problema na globalnom nivou sve više povećava potrebu uvođenja kontrolnih mera ali i procene ove vrste rizika u svakodnevnom poslovanju. Samim tim, ove godine, preko 400 organizacija širom sveta podržalo je ovu kampanju i GM Konsalting je ponosan što je deo jedne ovakve priče.

COSME

Written by admin. Posted in Vesti

mod_4Za preduzeća iz Srbije od 1. januara 2016. dostupan je program COSME za konkurentnost malih i srednjih preduzeća u zemljama članicama i zemljama kandidatima. Budžet za COSME program iznosi 2,3 milijarde evra za period od 2014. do 2020. godine. Ovaj program omogućava malim i srednjim preduzećima bolji pristup izvorima finansiranja, pruža podršku internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima, podstiče stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti i afirmiše kulturu preduzetništva.

COSME program otvorio je prvi u nizu poziva za dostavljanje predloga projekata malih i srednjih preduzeća koji se mogu finansirati u okviru ovog programa. Ovaj poziv je namenjen za projekte koji se odnose na proizvode bazirane na inovativnom dizajnu i visokim tehnologijama.

Rok za dostavljanje predloga projekta je 14. april 2016. godine, a pravo učešća ostvaruju mala i srednja preduzeća koja svoje proizvode zasnivaju na inovativnim dizajnesrskim rešenjima (samostalno i u konzorcijumu), ali i univerziteti, istraživački instituti i dr.

Više informacija o pozivu, načinu i dokumentima koji su potrebni za prijavu, svi zainteresovani mogu naći na linku:

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Fraud Awareness Week

Written by admin. Posted in Vesti

fraud

GM Konsalting doo se pridružuje pokretu Podizanja svesti o prevarama u poslovanju

Međunarodna nedelja posvećena podizanju svesti o prevarama u poslovanju počinje 15. novembra 2015. godine širom sveta

Kragujevac, Srbija – Organizacije širom sveta gube 5% svojih godišnjih prihoda zbog raznih prevara i malverzacija u poslovanju, prema studiji koju je sprovelo Udruženje ovlašćenih ispitivača prevara u poslovanju (ACFE). Ukoliko to primenimo na Globalni bruto proizvod, potencijalni gubitak zbog prevara iznosi oko 3,9 triliona dolara.

Ozbiljnost ovog problema je razlog zbog kojeg GM Konsalting objavljuje da će učestovati u Međunarodnoj Nedelja svesnosti prevara posvećenoj podizanju svesti o prevarama u poslovanju, koja će se održati od 15-21. novembra, 2015. godine, kao zvanična podrška u promociji   podizanja svesti u borbi protiv prevara i edukaciji o tom problemu. Ovaj pokret, poznat i kao Nedelja svesnosti prevara, naglašava potrebu u proaktivnoj borbi protiv prevara, sigurnom poslovanju i ulaganjima u ovaj rastući problem.

GM Konsalting se pridružuje kampanji, zajedno sa stotinama organizacija koje su partneri sa ACFE, najveće svetske organizacije posvećene borbi protiv prevara i glavne institucije koja pruža treninge i edukaciju u borbi i pronalaženju prevara. Za više informacija o   ACFE , posetite www.acfe.com

Predsednik Udruženja ovlašćenih ispitivača prevara (ACFE) i generalni direktor James D. Ratley, izjavio je da je podrška različitih organizacija širom sveta u borbi protiv prevara značajan faktor u podizanju svesti o prevarama u biznisu.

“Najnovije statistike nam govore da prevare ne nestaju tako lako, i kompanije koje nemaju određene zaštitne mere najviše gube u tom slučaju”, rekao je Ratley. “Zato je ohrabrujuće za mene da vidim toliko preduzeća, agencija, univerziteta i drugih organizacija koje su uključene u Nedelju svesnosti prevara posvećenoj borbi protiv prevara. Prvi korak u borbi protiv prevara je podizanje svesti u svetu da je to ozbiljan problem koji zahteva proaktivan pristup u prevenciji. ”

“Od naše prve Nedelje svesnosti prevara pre više od 10 godina, pokret nastavlja da raste”, rekao je Ratley. “Srdačno se zahvaljujem svim pristalicama zbog kojih je ova organizacija i danas prisutna.”

Za više informacija o podizanju svesti i smanjuju rizika od prevara tokom Međunarodne Nedelje svesnosti prevara posvećene podizanju svesti o prevarama u poslovanju, posetite FraudWeek.com.

Globalni izveštaj iz 2014. godine je dostupan za preuzimanje na sajtu http://www.acfe.com/rttn.aspx

Izveštaj je u PDF formatu.

O GM Konsalting doo

GM Konsalting doo sa sedištem u Kragujevcu, se od 2001. godine bavi strateškim konsaltingom i pružanjem podrške malim i srednjim preduzećima u rastu i razvoju. U poslednje vreme je primetna pojava prevara i malverzacija u kompanijama, kojih vlasnici uglavnom nisu dovoljno svesni, pa je GM Konsalting doo usmerila svoj fokus na taj gorući, ali nedovoljno vidljiv problem. Direktorka GM Konsalting doo, Gordana Matović kroz svoje iskustvo u radu sa kompanijama kao Sudki veštak za poslovne finansije, Ovlašćeni računovođa, Detektiv prevara u poslovanju, došla je do zaključka da znaci prevare u kompanijama, vidljive stručnjacima, vrlo lako promaknu vlasnicima i menadžerima kompanija . Zato im poručuje: „Da, to se može dogoditi ili se već dogadja i u vašoj kompaniji, i zato postanite svesni opasnosti od prevare.”