Prevara traži priliku i napada slabost!

Potpuno sam sigurna da svako od vas  vodi računa o svom novčaniku. Sigurna sam da  zaključavate vrata svog stana ili kuće gde živite, a možda ste ugradili i nadzorne sisteme.  Većina štiti svoj novac i čuva ga u banci, i pazi na svoje kreditne kartice. To su sve uobičajene mere zaštite koje svaki pojedinac primenjuje da bi se zaštitio od krađe.  

A šta je sa kompanijom?  

Kako  se braniti od prevara i krađa  u kompaniji? Koja su područja rizika , na koja treba posebno obratiti pažnju?  Svaka kompanija je drugačija; stoga su potrebe svake kompanije različite. Ono što je zajedničko za sve kompanije to je metod procene rizika od prevara koji se može i treba primeniti u svim kompanijama.

Procena rizika od prevare je prvi  korak u prevenciji prevara, i osnova uspešnog menadžmenta rizikom od prevara. Cilj procene je da se utvrde kritične tačke koje mogu biti idealno mesto za pojavu prevara. Procena rizika od prevara je uglavnom hipotetička i cilj ove aktivnosti nije dizajniranje odbrane od prevare. Odbrane i kontrolne aktivnosti dolaze kasnije.

Procena rizika od prevare u svakoj kompaniji može biti sprovedena na razne načine, npr.  preko upitnika, ili preko anonimnih  anketa. Ipak, iz iskustva znam da je  najlakši i najefikasniji način  da okupite  tim, razgovarate i tako napravite spisak identifikovanih rizika.

Ko će biti u Vašem timu za procenu rizika?

To zavisi prvenstveno od veličine kompanije i broja zaposlenih. Ako Vaša kompanija ima malo zaposlenih, recimo do 10, procenu rizika od prevare verovatno može da izvrši jedna osoba. Veće kompanije će  formirati veći tim koji treba da uključi pojedince iz svakog operativnog područja: viši i  srednji menadžment, prodaja, nabavka,  računovodstvo, ljudski resursi, pravni sektor,  itd.

Kako okupiti tim ljudi da proceni rizike od prevare, a da ne zvuči kao da tražite priznanje za neetično ili čak nezakonito ponašanje? Kako pokrenuti diskusiju , a da niko ne pomisli da je prisutan zato što ga sumnjičite za nešto? Jednostavno objasnite da je procena rizika od prevare hipotetička, jer to zapravo i jeste. Objasnite da nikoga ne optužujete za prevaru, već jednostavno tražite pomoć u naporima da se spreči pojava prevare.

Procena rizika od prevare daje svima priliku da pomognu u odbrani kompanije pre nego što do napada uopšte dođe. Zaštita kompanije od prevara  je u interesu svih zaposlenih, jer prevare mogu da dovedu do finansijskih gubitaka,  gubitka reputacije, pa čak i do otkaza.

Kada članovi tima shvate važnost procene rizika od prevare i važnost njihove uloge u tome, lako će prepoznati rizike i slabosti u  svom radnom okruženju i svakodnevnom poslovanju. Uključivanje zaposlenih u proces procene rizika automatski povećava percepciju otkrivanja prevara među zaposlenima, jer postaju svesni mogućnosti pojave nedoličnog ponašanja,  ali i činjenice da su  važan faktor u zaštiti kompanije.

Procena rizika od prevare podiže svest o tome gde postoje  slabosti u Vašoj kompaniji i može Vam pružiti fantastičnu osnovu za stvaranje (ili poboljšanje)  kontrolnih aktivnosti. Iako rizici postaju očigledni, tokom procene ne treba  predlagati rešenja.  Rezultat procene treba da bude lista svih identifikovanih rizika, koji će biti osnova za uspostavljanje novih  ili unapređenje  postojećih kontrolnih aktivnosti.

Kao što sam naslov teksta kaže, prevara traži  priliku i napada slabost. Zato je  neophodno   da znate gde ste ranjivi  i gde su  slabe tačke u vašoj kompaniji.  Pravi način za to je procena rizika od prevara.

 

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška,  javite se da zajedno otkrijemo  kakva je realna situacija u vašoj organizaciji!

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine.