ISO 37001: Bobra protiv mita i korupcije

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrednosti. On poseduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprečava, otkriva i rešava podmićivanje. 

„Mito predstavlja značajan poslovni rizik u mnogim državama i sektorima”, kaže Nil Stensburi (Neill Stansbury), predsednik projektnog komiteta ISO/PC 278 koji je zadužen za ovaj novi standard. U mnogim slučajevima to je bilo tolerisano kao „neophodan” deo poslovnog ponašanja. Međutim, povećanje nivoa svesti o šteti koju podmićivanje prouzrokuje državama, organizacijama i pojedincima rezultiralo je pozivom na efikasnu akciju koju treba preduzeti da bi se sprečilo podmićivanje.” 

ISO 37001 pomoći će u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primenom povezanih mera i kontrola, uključujući prateće smernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahteve za: 

  • politiku i procedure protiv podmićivanja, 
  • rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta, 
  • nadzor odgovornog menadžera, 
  • obuka za borbu protiv podmićivanja, 
  • procena rizika i provera projekata i poslovnih partnera, 
  • finansijska kontrola, kontrola nabavke, komercijalna i kontrola pri ugovaranju, 
  • izveštavanje, praćenje, istraga i pregled, 
  • korektivne mere i stalno poboljšavanje. 

 

MI ČUVAMO DOBRE BIZNISE OD LOŠIH LJUDI! 

 
Ekspertski tim  predvodi Gordana Matović, MSc, Diplomirani Forenzički računovođa, Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora,  Sertifikovan menadžment konsultant(CMC) sa više od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, Ovlašćeni računovođa, Sudski veštak za poslovne finansije,  Konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za program ASB.  

www.gmkonsalting.com 
gordana.matovic@gmkonsalting.com 
office@gmkonsalting.com 
+381 64 115 43 63