Savremeno upravljanje poslovanjem – Poslovna simulacija MBT

Savremeno upravljanje poslovanjem – Poslovna simulacija MBT

Trajanje: 2 dana

Opis

Poslovna simulacija predstavlja inovativan metod treninga. Simulacija podrazumeva maksimalnu uključenost svih učesnika i na pojednostavljen i zabavan način omogućava primenu teorijskog znanja naučenog kroz tradicionalne metode. Takođe, ovakav vid učenja omogućava učesnicima duže i zadržavanje znanja.

Tokom programa, proces učenja kroz poslovnu simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama.

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Sagledaju celokupan poslovni proces i međuzavisnost svih sektora jedne kompanije
 • Sagledaju na koji način odluke jednog sektora utiču na poslovanje ostalih sektora i naročito na ukupan poslovni rezultat
 • Sagledaju kako se svakodnevne aktivnosti preduzeća reflektuju na njegov poslovni rezultat, odnosno na profitabilnost, likvidnost i obrtni kapital
 • Lakše tumače pokazatelje poslovanja iz finansijskih izveštaja i koriste ih za bolje donošenje odluka
 • Sagledaju sve troškove, a posebno one skrivene, na koje se ne obraća dovoljno pažnje
 • Strateški upravljaju budžetom i obrtnim kapitalom
 • Bolje donose i implementiraju odluke, kao i da procene uticaj tih odluka u širem poslovnom kontekstu
 • Sagledaju kako odluke utiču na različite funkcionalne oblasti
 • Identifikuju i mere ključne pokretače poslovnih performansi, izvrše ocenu tržišnih mogućnosti, kao i da primene odgovarajuću marketing strategiju
 • Novostečeno znanje i veštine kontinuirano primenjuju u svom poslovnom okruženju 

Metodologija sprovođenja simulacije:

 Učesnici su podeljeni u timove i svaki tim upravlja svojim preduzećem

 • Timovi se međusobno takmiče za ostvareno veće tržišno učešće i bolje rezultate poslovanja
 • Praćenjem realnog poslovnog procesa, učesnici donose odluke, koje se tipično konfrotiraju tokom poslovanja:
  • investiranje u istraživanje tržišta
  • osvajanje novih tržišta
  • regrutovanje i obuka novih zaposlenih
  • nabavka sirovina, razvoj novih proizvoda
  • učešće na tenderima
  • donošenje različitih odluka o investiranju
 • Timovi prolaze kroz različite poslovne cikluse, pri čemu se na kraju svakog vrši analiza poslovanja i sastavljanje finansijskih izveštaja.
 • Tokom programa, proces učenja kroz poslovnu simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama. Sva računovodstvena dokumentacija je pojednostavljena