Prodaja – podela teritorija i planiranje prodaje

Prodaja – podela teritorija i planiranje prodaje

Trajanje: 1 dan

Opis

Vaš uspeh na polju prodaje zavisi od toga da li efikasno i efektivno upravljate prodajnim teritorijama i da li gradite dugoročne odnose sa ključnim i potencijalnim kupcima. Ovaj trening ima za cilj da vas upozna sa 5 osnovnih koraka pravilnog upravljanja i planiranja vaše prodajne teritorije.

Ovaj trening će pomoći učesnicima da:

 • Prate struktuiran pristup korak po korak u planiranju prodajnih teritorija
 • Razumeju kriterijume za određivanje stvarnog potencijala kupaca
 • Utvrde potencijal prodajne teritorije i procene prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje na prodajnoj teritoriji
 • Postave strateške ciljeve za prodajne teritorije 

Teme:

Modul  1: Analiza prodajne teritorije:

 • Analiza konkurencije
 • Analiza potencijala teritorije
 • SWOT analiza prodajne teritorije  

Modul 2: Analiza potencijala kupaca

 • Koncept potencijala ključnog kupca
 • Šta čini kupca „Atraktivnim“?
 • Prikupljanje informacija o potencijalima kupca

Modul  3: Ciljevi prodajnih teritorija:

 • Zašto postaviti ciljeve?
 • Postavljanje ciljeva prodaje za vašu teritoriju
 • Neka vaši ciljevi budu SMART   

Modul  4: Merenje, evaluacija  i korektivne akcije ukoliko su neophodne:

 • Merenje i evaluacija performansi
 • Korektivne aktivnosti
 • Najčešće zamke prodajnih aktivnosti