Interni revizor

U skladu sa misijom GM Konsaltinga, a kroz korišćenje višegodišnjeg iskustvo u praksi, aktivno praćenje savremenih trendova u poslovanju, praktičnu primenu savremenih znanja u poslovanju i kontinuirano usavršavanje užeg tima, pružamo našim klijentima usluge poslovnog savetovanja visokog  kvaliteta.

Opis

Interna revizija je nezavisna kontrolna i savetodavna aktivnost koja osigurava smanjenje troškova, ostvarenje ciljeva i poboljšanje poslovanja organizacije discipliniranim pristupom u upravljanju rizicima, kontrolama i unapređenju menadžerskih procesa.

Ciljevi

Cilj interne revizije jeste provera postojećeg načina poslovanja i poštovanja postavljenih procedura, kao i pronalazak prostora za poboljšanja. Transparentnim i efikasnim poslovnim procesima povećava se otpornost kompanije na eksterne šokove i omogućava usklađivanje interesa zaposlenih sa dugoročnim interesima kompanije. Krajnji cilj interne revizije je detektovanje skrivenih troškova koji mogu biti redukovani ili potpuno eliminisani, što dovodi do intenzivnih ušteda na godišnjem nivou.

Kome je namenjena?

Usluga Rentiranja Internog revizora namenjena je kompanijama  koje ostvaruju rezultate slabije od očekivanih i žele otkriti uzrok nedovoljne efikasnosti. Takođe, usluga je namenjena i kompanijama koje su prošle ili prolaze kroz fazu intenzivnog rasta u kojoj su menadžerski procesi postali kompleksni, te je neophodno povećati njihovu transparentnost.

Sadržaj usluge Rentiranje Internog revizora

Usluga Rentiranja Internog revizora podrazumeva analizu procesa i ovlašćenja unutar kompanije i davanje predloga za smanjenje troškova i potencijalnih rizika, kao i moguća poboljšanja. Predmet redovne revizije angažovanog „outsource“ internog revizora su računovodstveni ciklusi:

 • Ciklus prodaje i naplate
 • Ciklus kupovine i plaćanja
 • Ciklus platnih spiskova i kadrova
 • Ciklus zaliha i skladištenja

Svi navedeni ciklusi su ključni za priliv i odliv gotovine i predstavljaju najpogodnija mesta za ostvarenje ušteda jedne kompanije. Kroz kontrolu postojećeg i uspostavljanje boljeg sistema upravljanja prihodima, rashodima, prilivom i odlivom gotovine, uspostavlja se i bolje funkcionisanje kompanije.

Prednosti outsourceusluge internog revizora:

 • Velika ušteda
 • Varijabilan trošak, jer se angažuje prema potrebi
 • Ušteda na godišnjem nivou u odnosu na formiranje službe interne revizije
 • Dostupnost iskusnog kadra koji nije moguće angažovati bez većih mesečnih ulaganja
 • Analitičan, objektivan i nepristrastan, gradi partnerski odnos
 • Garantovana poverljivost poslovnih podataka, kao da se radi o članu menadžmenta
 • Saradnja sa menadžmentom, računovodstvom i ostalim službama kako bi se promena trajno implementirala, a pozitivne prakse nastavile primenjivati.