Kada i zašto angažovati forenzičkog računovođu?

Postoji mnogo razloga zbog kojih se angažuju forenzičke računovođe: od sumnje na pojavu prevare, preko istrage već otkrivene prevare, do identifikacije imovine u slučaju podele imovine kompanije ili čak  raskida braka. Forenzički  računovođa  je neophodan saradnik    vlasniku ili menadžeru preduzeća, ali i  advokatu za budući ili postojeći sudski proces,  jer daje pouzdane, nezavisne procene finansijskih  informacija u širokom spektru mogućih  scenarija prevare.

Kako  znate da Vam je potreban  Forenzički računovođa?

Iako prevara nije jedina situacija u kojoj se angažuje  forenzički računovođa , prevara je rasprostranjena, značajna stvarnost sa kojom se susreću mnogi pojedinci i kompanije. Na godišnjem nivou, mnoge kompanije gube značajan procenat prihoda usled prevara. Iako se često previše veruje svojim saradnicima i zaposlenima, ako Vi ili član vaše kompanije sumnjate na prevaru, odmah se obratite  profesionalnom forenzičkom računovođi kao zaštitnoj  meri  za budućnost Vaše kompanije.

Ako ste saznali da se u Vašoj  kompaniji  pojavila krađa, pronevera ili bilo koja finansijska malverzacija koja Vas je oštetila, i želite da tražite pravdu kroz sudski proces, neophodan Vam je forenzički računovođa. Nije dovoljno nekoga optužiti da je naneo finansijsku štetu Vašoj organizaciji, neophodno je to i dokazati i dokumentovati. Forenzičke računovođe služe kao veštaci zaduženi za istraživanje, analizu, a zatim iznošenje činjenica na uverljiv i nesporan način u sudskom procesu.  Zato su forenzičke računovođe korisni saradnici i advokatima koji tek pripremaju slučaj kako bi znali  koji iznos štete treba navesti u prijavi Javnom Tužilaštvu, ali i kasnije tokom sudskog procesa kao saradnici u odbrani navoda.

Da li je potrebno angažovati  forenzičkog računovođu iako nije otkrivena prevara i ne sumnjate u postojanje prevare? Možda Vam pitanja koja slede pomognu  u odluci da je krajnje vreme da potražite   forenzičkog računovođu:

1.      Da li Vam se čini da nema dovoljno gotovine iako  ostvarujete zadovoljavajuću dobit?

Nedostatak gotovine može biti posledica loše naplate potraživanja ili krađe gotovine, mada Vam se to čini nemogućim jer ste se adekvatno zaštitili. Ipak,  vrlo često, nedostatak gotovine  nastaje  i zbog malverzacija u finansijskim izveštajima, sprovedenim kroz lažno povećanje prihoda ili lažno smanjenje troškova. Tada je neminovna pojava manjka gotovine jer je to realni faktor koji ne podržava te malverzacije. U slučaju da imate takvu vrstu sumnje, obavezno i hitno angažujte forenzičkog računovođu koji će upotrebom specijalističkih finansijsko forenzičkih metoda pronaći problem zbog kojeg imate nedostatak gotovine.

2.      Da li Vam se ponašanje nekog od menadžera čini čudnim?

Na žalost, nije svaka osoba pouzdana da zauzima položaje u kompaniji. Ako ste primetili npr. promenu u životnom stilu jednog ili više  menadžera  koji vode Vaše poslovanje, moguće je da je to na osnovu nekih kriminalnih, neetičkih  aktivnosti.

3.      Da li dovodite u pitanje tačnost svojih knjigovodstvenih evidencija?

Kao i u mnogim oblastima organizacije, računovodstvene zloupotrebe se  dešavaju često, i češće nego što možete pretpostaviti. Još jednom, forenzički računovođa pomaže u ispitivanju evidencije kako bi se otkrile tačne radnje knjigovođe i potkrepile ili otklonile Vaše  sumnje. Čak i ako ne sumnjate u tačnost finansijskih izveštaja, nije loše proveriti ih ,jer ipak, Vi odgovarate za tačnost objavljenih finansijskih izveštaja.

4.      Da li ste primetili da Vaš partner u kompaniji troši mnogo više nego što Vi možete sebi priuštiti?

Iako Vama izgleda nemoguće da Vaš dugogodišnji partner u kompaniji učestvuje u kriminalnim radnjama , Vama iza leđa, verujte mi ,to se događa. Možda ste primetili da njegova deca voze baš skupa kola, troše na skupa, daleka  putovanja i uopšte žive veoma raskalašno. Vi  ste Vašoj deci obezbedili pristojan život, i žive sasvim lepo, ali ipak  ne možete im priuštiti  mogućnost da se tako rasipaju sa novcem. Možda je vreme obratiti pažnju i uz pomoć forenzičkog računovođe proveriti npr. uzimanje bankarskih kredita ili davanje pozajmica kompanijama koje su zapravo fiktivne kompanije njegove dece ili rođaka.

5.      Da li vas zanima da li ste i koliko zaštićeni od  prevara?

Kompanije  zainteresovana za  prevazilaženje postojećeg stanja i dalji razvoj, dosledno traže mogućnosti za rast, optimizaciju i poboljšanje, a prevencija od pojave prevare  doprinosi rastu i razvoju jer doprinosi očuvanju dobiti i reputacije. Tokom procene rizika od prevare, profesionalni forenzički računovođa pregleda standardne procedure koje uređuju transakcione cikluse kompanije, uključujući nabavke, isplate gotovine i izbore dobavljača, i dr. Nakon analize, generisani izveštaj naglašava sve istaknute praznine u strukturi interne kontrole kompanije, slabosti koje mogu dovesti do prevare. Dodatno , forenzički računovođa vodi organizaciju kroz praktične korake za smanjenje ranjivosti u prevarama u svakoj identifikovanoj oblasti.

Postoje i mnoge druge situacije koje zahtevaju angažovanje forenzičkog računovođe, ali sam navela samo primere sa kojima sam se lično susretala u svojoj praksi. Zajedničko za sve te slučajeve je da su rezultati forenzičke istrage  i pored postojanja određenih sumnji zbog kojih su me angažovali, bili potpuno zapanjujući i neočekivani.

Kada je pravo vreme za angažovanje   forenzičkog računovođe?

Uvek je bolje ranije, jer time možete zaustaviti postojeći odliv gotovine, i  smanjiti iznos pričinjene štete. Takođe, ako je prevara već otkrivena, za pripremu odštetnog zahteva neophodno je angažovati forenzičkog računovođu pre ili u  isto vreme kada i advokata, kako bi zajedno pripremili  prijavu Javnom Tužilaštvu.

Krađe, prevare, pronevere ili bilo koja kriminalne malverzacije  predstavljaju ozbiljnu pretnju za Vaše poslovanje.  Ne obaziranjem na signale da se prevara u Vašoj kompaniji već događa, neodlučnošću ili čekanjem da pozovete forenzičkog računovođu, dovodite svoju kompaniju u rizičnu poziciju, koja se pogoršava iz  dana u dan.   

Ako imate bilo kakve sumnje, ili  ste primetili nešto čudno, ili Vam se jednostavno čini da nešto nije u redu, slobodno me kontaktirajte. Biće mi zadovoljstvo da Vam budem od pomoći u potvrdi ili otklanjanju sumnji koje imate.

 

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine,  Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA, Stalni sudski veštak pri Ministarstvu Pravde RS.

 

 

Studija slučaja

MITO U SEKTORU NABAVKE

Pojam mita i korupcije se uglavnom vezuje za javni i vladin sektor,  ali   nažalost takve ne etičke aktivnosti veoma su prisutne i u poslovnom sektoru , odnosno u B2B odnosima. Jedna od osnovnih aktivnosti  koje sprovodim tokom forenzičke istrage je  traženje signala prevara u službi nabavke.

Profesionalna etika i potpisani ugovori o tajnosti podataka, obavezuju me da ne iznosim rezultate istraga,  ali u  cilju  podizanja  svesti o postojanju prevara, dajem  neke osnovne činjenice iz jedne istrage.

Kako se otkrila prevara?  

Tokom procene rizika od prevare, uočen je  simptom , indikator prevare:  visok nivo žalbi kupaca na kvalitet finalnog proizvoda. Inicijalne analize su dovele do teorije prevare, odnosno postavljanja   hipoteze:  jedan dobavljač je favorizovan. Dublje analize službe nabavke, aktivnosti pojedinih zaposlenih u ovom sektoru i  određene grupe dobavljača su ukazale na postojanje prevare jednog referenta nabavke u saradnji sa jednim dobavljačem.

Kako se odvijala prevara?

Pored dva postojeća dobavljača jedne vrste materijala, pre malo više od tri  godine se pojavio i novi dobavljač, koji je odobren od direktora nabavke. Za kratko vreme, taj dobavljač je postao glavni dobavljač za tu vrstu materijala, jer je uvek mogao da odgovori kratkim rokovima nabavke. Cena materijala je bila viša u odnosu na druge dobavljače za 8-12%. Iako su se tokom vremena pojavile pritužbe krajnjih kupaca na kvalitet proizvoda, pažnja je bila usmerena na kvalitet rada u proizvodnom procesu, a ne na kvalitet materijala.  

Referent nabavke je od favorizovanog dobavljača primao mito u novcu i poklonima, kako bi od njega nabavljao određenu vrstu materijala, iako je lošijeg kvaliteta. To je dovelo do promene u stilu života referenta nabavke, što  je bio dodatni simptom postojanja prevare. Za razliku od drugih zaposlenih u sektoru nabavke, taj referent je sebi i svojoj porodici mogao da priušti letovanja na dalekim destinacijama i kupovinu novog skupog automobila marke Mercedes.

Kolika je naneta šteta?

Za period od tri godine, na ime nabavke materijala po višim cenama, kao i troškova rešavanja reklamacija, organizacija je oštećena minimalno za iznos od 74.000euro. Zbog viših troškova nabavke, bili su viši i troškovi prodatih roba, odnosno prikazana je manja dobit.  To je uticalo na smanjenje kvaliteta finansijskih performansi uspešnosti i slabljenje  konkurentske pozicije organizacije.  

Kakva je situacija sa Vašom službom nabavke? Da li su uspostavljene kontrole dovoljne? Koliko često i da li uopšte proveravate rad nabavne službe?

Moj savet je uvek,  da se uspostavi  proaktivna prevencija od pojave prevara u svim  računovodstvenim  ciklusima , a posebno u  ciklusu prodaje /naplate  i u ciklusu  nabavke / plaćanja.

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška,  javite se da zajedno otkrijemo  kakva je realna situacija u vašoj organizaciji!

 

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine, i Predsednica Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora-IAFAA.

 

 

 

 

Prevara traži priliku i napada slabost!

Potpuno sam sigurna da svako od vas  vodi računa o svom novčaniku. Sigurna sam da  zaključavate vrata svog stana ili kuće gde živite, a možda ste ugradili i nadzorne sisteme.  Većina štiti svoj novac i čuva ga u banci, i pazi na svoje kreditne kartice. To su sve uobičajene mere zaštite koje svaki pojedinac primenjuje da bi se zaštitio od krađe.  

A šta je sa kompanijom?  

Kako  se braniti od prevara i krađa  u kompaniji? Koja su područja rizika , na koja treba posebno obratiti pažnju?  Svaka kompanija je drugačija; stoga su potrebe svake kompanije različite. Ono što je zajedničko za sve kompanije to je metod procene rizika od prevara koji se može i treba primeniti u svim kompanijama.

Procena rizika od prevare je prvi  korak u prevenciji prevara, i osnova uspešnog menadžmenta rizikom od prevara. Cilj procene je da se utvrde kritične tačke koje mogu biti idealno mesto za pojavu prevara. Procena rizika od prevara je uglavnom hipotetička i cilj ove aktivnosti nije dizajniranje odbrane od prevare. Odbrane i kontrolne aktivnosti dolaze kasnije.

Procena rizika od prevare u svakoj kompaniji može biti sprovedena na razne načine, npr.  preko upitnika, ili preko anonimnih  anketa. Ipak, iz iskustva znam da je  najlakši i najefikasniji način  da okupite  tim, razgovarate i tako napravite spisak identifikovanih rizika.

Ko će biti u Vašem timu za procenu rizika?

To zavisi prvenstveno od veličine kompanije i broja zaposlenih. Ako Vaša kompanija ima malo zaposlenih, recimo do 10, procenu rizika od prevare verovatno može da izvrši jedna osoba. Veće kompanije će  formirati veći tim koji treba da uključi pojedince iz svakog operativnog područja: viši i  srednji menadžment, prodaja, nabavka,  računovodstvo, ljudski resursi, pravni sektor,  itd.

Kako okupiti tim ljudi da proceni rizike od prevare, a da ne zvuči kao da tražite priznanje za neetično ili čak nezakonito ponašanje? Kako pokrenuti diskusiju , a da niko ne pomisli da je prisutan zato što ga sumnjičite za nešto? Jednostavno objasnite da je procena rizika od prevare hipotetička, jer to zapravo i jeste. Objasnite da nikoga ne optužujete za prevaru, već jednostavno tražite pomoć u naporima da se spreči pojava prevare.

Procena rizika od prevare daje svima priliku da pomognu u odbrani kompanije pre nego što do napada uopšte dođe. Zaštita kompanije od prevara  je u interesu svih zaposlenih, jer prevare mogu da dovedu do finansijskih gubitaka,  gubitka reputacije, pa čak i do otkaza.

Kada članovi tima shvate važnost procene rizika od prevare i važnost njihove uloge u tome, lako će prepoznati rizike i slabosti u  svom radnom okruženju i svakodnevnom poslovanju. Uključivanje zaposlenih u proces procene rizika automatski povećava percepciju otkrivanja prevara među zaposlenima, jer postaju svesni mogućnosti pojave nedoličnog ponašanja,  ali i činjenice da su  važan faktor u zaštiti kompanije.

Procena rizika od prevare podiže svest o tome gde postoje  slabosti u Vašoj kompaniji i može Vam pružiti fantastičnu osnovu za stvaranje (ili poboljšanje)  kontrolnih aktivnosti. Iako rizici postaju očigledni, tokom procene ne treba  predlagati rešenja.  Rezultat procene treba da bude lista svih identifikovanih rizika, koji će biti osnova za uspostavljanje novih  ili unapređenje  postojećih kontrolnih aktivnosti.

Kao što sam naslov teksta kaže, prevara traži  priliku i napada slabost. Zato je  neophodno   da znate gde ste ranjivi  i gde su  slabe tačke u vašoj kompaniji.  Pravi način za to je procena rizika od prevara.

 

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška,  javite se da zajedno otkrijemo  kakva je realna situacija u vašoj organizaciji!

 

Autor : Gordana Matović, MSc, Dipl. Forenzički računovođa

Gordana Matović ima dugogodišnje iskustvo u različitim poslovima revizije i kontrole iz oblasti forenzičkog računovodstva. Na čelu  je odeljenja za prevenciju i istrage prevara, u GM Konsalting doo koja postoji od 2001. godine.