Zaposleni – prva linija odbrane od prevare

Zaposleni – prva linija odbrane od prevare

Trajanje: 1 dan

Opis

Riziku od prevare izložena je svaka kompanija, ali najveće troškove prevare trpe mala i srednja preduzeća. U malim i srednjim preduzećima sistemi kontrole nisu dovoljno razvijeni, dok ih većina firmi uopšte i ne poseduje. U ovakvoj situaciji rizik od prevare je izuzetno visok, a jedan od najboljih načina prevencije jeste edukacija zaposlenih o ovoj vrsti rizika.

U svetu, najveći broj prevara otkrije se dojavom zaposlenih i iz tog razloga se zaposleni smatraju prvom linijom odbrane od pronevera, krađa i malverzacija.

Ovaj trening, osmišljen je sa ciljem podizanja svesti zaposlenih o postojanju prevarnih radnji, upoznavanje se najčešćim šemama prevare, alatima za njihovo otkrivanje i sprečavanje.  Poseban akcenat stavljen je na upoznavanje sa „crvenim zastavicama“, odnosno indikatorima prevarnih radnji. Kada su zaposleni upoznati sa indikatorima prevarnih radnji, oni najpre mogu primetiti određena odstupanja od svakodnevnih aktivnosti bilo te se može reagovati na vreme. 

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Saznaju koje su najčešće šeme prevare
 • Kroz praktične primere i studije slučaja nauče kako da primete prevaru u svom radnom okruženju
 • Saznaju kako prevarne radnje utiču na preduzeće i radni kolektiv
 • Nauče na koji način se mogu sprečiti prevare
 • Razumeju svoju uloga u procesu prevencija prevarnih radnji 

Teme:

 Modul 1: Uvod – pojam i vrste prevare

 • Pojam prevare
 • Troškovi prevare
 • Najčešće zablude o prevarama

Modul 2: Trougao prevare

 • Trougao prevare – Prilika, Pritisak, Opravdanje
 • Ko čini prevaru – Profil prevaranta

Modul 3: Uočavanje prevare

 • Prevarne šeme
  • Nabavka
  • Prodaja
  • Blagajna
  • Manipulacija troškovima
 • Ko može primetiti prevaru
 • Kako uočiti prevaru – „crvene zastavice“ 

Modul 4: Praktične vežbe

 • Praktične vežbe uočavanja „crvenih zastavica“
 • Case Study – Otkrivanje prevara