Veštine profesionalne prodaje

Veštine profesionalne prodaje

Trajanje: 1 dan

Opis

Osobe koje se bave prodajom, vrlo često upadaju u zamku da govore previše. Oni jednostavno ne mogu sačekati da kupcima ispričaju sve o karakteristikama i koristima proizvoda/usluge koju prodaju i koliko je sjajna kompanija koju predstavljaju. To nije najbolji pristup prodaji.

Ovaj veoma ekstenzivan trening će voditi učesnike kroz otkrivanje čitavog seta pravih veština koje profesionalan prodavac treba da poseduje. Od kontrole razgovora sa kupcima do postavljanja pravih pitanja kako bi otkrili potrebe klijenta, ovaj program će poboljšati sposobnost prodajnog osoblja da se bolje i brže poveže sa kupcima, prevaziđe primedbe i zaključi prodaju.

Tehnike ispitivanja potreba kupaca:

Suština ovog programa jeste efikasniji i profesionalniji pristup prodaji, koji u prvom redu zavisi od postavljanja odgovarajućih pitanja koja će vam omogućiti da saznate potrebe svog kupca.

Prodaja različitim tipovima ličnosti:

Ovaj deo programa će se fokusirati na  prepoznavanje različitih tipova ličnosti kupaca i u skladu sa tim prilagođavanje pristupa svakome od njih, što će vam pomoći da budete uspešniji i zaključite više prodaja.

Ovaj trening će pomoći učesnicima da:

 • Razumeju koje su ključne veštine za uspešnu prodaju
 • Se bolje i brže povežu sa kupcima, prevaziđu prigovore, efikasno zaključe prodaju i na taj način dostignu prodajne ciljeve
 • Nauče i praktikuju efikasnu tehniku ispitivanja potreba kupaca
 • Razumeju 4 glavna tipa ličnosti i njihove stilove ponašanja
 • Shvate koje tehnike prodaje da primene u zavisnosti od tipa ličnosti kupca 

Teme:

Modul 1: Veštine  profesionalne prodaje

 • Kontrola razgovora
 • Upotreba snage pitanja
 • Otvorena pitanja kao snažno sredstvo prodaje 

Modul 2: Aktivno slušanje i poznavanje karakteristika vs koristi  proizvoda

 • Asertivna komunikacija
 • Karakteristike vs koristi proizvoda
 • Specifične koristi za kupca
 • Otkrivanje kriterijuma donošenja odluka kupaca 

Modul  3: Upravljanje primedbama i zaključenje prodaje

 • Tipovi primedbi
 • Upravljanje primedbama kupaca
 • 9 tehnika zaključenja prodaje

Modul 4 :  Razumevanje  tipova kupaca

 • Različiti stilovi ponašanja i tipovi ličnosti
 • Prodaja različitim tipovima ličnosti
 • Postprodaja i follow-up prodaje