Upravljanje finansijama kompanije

Upravljanje finansijama kompanije

Trajanje: 1 dan

Opis

Za svaki biznis od velike je važnosti upravljanje finansijama. Ovaj trening pomoći će vam da bolje razumete finansijske izveštaje i da ih efikasnije koristite u procesu donošenja odluka. Osim toga, ovaj trening će vam omogućiti da lakše shvatite na koji način se svakodnevne odluke iz poslovanja odražavaju na finansijsku poziciju vaše kompanije, odnosno na poslovni rezultat. 

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Bolje razumeju Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o novčanim tokovima i njihovu međuzavisnost
 • Izvrše procenu finansijske pozicije kompanije na osnovu finansijskih izveštaja
 • Naprave projekciju prihoda i rashoda
 • Naprave projekciju novčanih tokova
 • Prate planirane i ostvarene rezultate 

 Teme:

 Modul 1 – Osnovni finansijski izveštaji

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Šta vidim iz finansijskih izveštaja?

 Modul 2: Projekcija prihoda i rashoda

 • Zašto je važno vršiti projekciju prihoda i rashoda?
 • Tehnike projekcije prihoda i rashoda
 • Tehnike praćenja planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda
 • Vežba – planiranje i praćenje

Modul 3: Projekcija novčanih tokova  

 • Upravljanje novčanim tokovima- značenje i značaj?
 • Tehnike projekcije priliva i odliva
 • Tehnike praćenja planiranih i ostvarenih priliva i odliva
 • Vežba – planiranje i praćenje

Preporuka:

Kombinovati sa poslovnom simulacijom “Finansije u praksi”