Šta bi izvršni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima?

Written by admin. Posted in Vesti

GM Konsalting je u saradnji sa Udruženjem mladih privrednika Srbije održao trening „Šta bi izvršni direktor trebalo da zna o finansijskim izveštajima.“

Trening je održan 3. aprila u prostorijama Privredne komore Srbije, a na radionici je prisustvovalo oko 40 predstavnika firmi, preduzetnika, mladih privrednika, banaka i sl.

Ponosni smo što je ovolki broj firmi pokazao interesovanje za ovu temu imajući u vidu da finansisjki izveštaji predstavljaju glavnu informacionu osnovu za donošenje poslovnih odluka. Neophodno je da direktori i vlasnici razumeju Bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima, kako bi na adekvatan način mogli da kontrolišu svoju likvidnost, profitabilnost i bolje upravljaju obrtnim kapitalom.