Rent-a CFO

Opis

Funkcija CFO (Chief financial officer) ili finansijskog direktora u kompanijama optimizira i odobrava rashode, analizira investicione  mogućnosti, načine finansiranja i upravlja likvidnošću i obrtnim kapitalom. Na taj način se smanjuju troškovi finansiranja, povećava konkurentnost i profitabilnost i omogućava rast preduzeća.

Ciljevi

Uvođenjem funkcije finansijskog direktora, kompanija kreće na put optimizacije finansijskog poslovanja. Budžetiranjem i vrednovanjem budućih novčanih tokova preduzeće može smanjiti neizvesnost i izbeći nepotrebne troškove finansiranja.

Kome je namenjena?

Usluga Rent-a CFO namenjena je manjim kompanijama kojima zbog nedovoljnog obima posla ne bi bilo isplativo da imaju vlastitog finansijskog direktora, a potrebna im je analiza i reorganizacija finansijskog poslovanja. Osim toga, manje kompanije mogu angažovati spoljnog finansijskog direktora i u pripremnoj fazi investicionog  projekta.

Sadržaj usluge Rent-a CFO

U cilju optimizacije finansijskog poslovanja, GM Konsalting analizira postojeće procese i  predlaže njihovo unapređenje:

 • Pravovremeno i pouzdano finansijsko izveštavanje
 • Analiza finansijskih pokazatelja
 • Izrada budžeta
 • Analiza odstupanja od budžeta
 • Naplata potraživanja
 • Upravljanje likvidnošću
 • Optimizacija troškova finansiranja
 • Vrednovanje potencijalnih investicionih projekata

Prednosti angažmana spoljnog  finansijskog savetnika:

 • Finansijski savetnik je varijabilan trošak, angažovan prema potrebi
 • Iskusan finansijski savetnik spreman za poslovne izazove
 • Ušteda na mesečnom i posebno godišnjem nivou u odnosu na bruto platu zaposlenog takve stručnosti
 • Garantovana poverljivost poslovnih podataka, kao da se radi o članu menadžmenta
 • Savetnik sarađuje sa menadžmentom, računovodstvom i ostalim odeljenjima kako bi se promena trajno implementirala, a pozitivne prakse nastavile primenjivati i po odlasku finansijskog savetnika
 • Podrška tima GM Konsalting-a uključuje revizore, računovođe i poreske savetnike
 • Savetnik ostaje dostupan za konsultacije i po završetku projekta.