Priprema za nastup na sajmu i pregovaranje sa strancima

Priprema za izvoz i uspešan nastup na sajmu

Trajanje: 1 dan

Opis

Bilo da ste neko ko se tek priprema za izlaganje na sajmu ili ste firma koja ima iskustva u tome, ovaj trening će vam biti izuzetno koristan. Trening za cilj ima da adekvatno pripremi osobe koje obavljaju aktivnosti vezane za izvoz i/ili nastup na sajmu, naročito u pogledu njihove pripreme.

Svi polaznici će imati priliku da se upoznaju sa najvažnijim aspektima pripreme za izvozni posao, ali i da razviju veštine komunikacije sa posetiocima štanda. 

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Adekvatnije procene spremnost firme za izvoz
 • Prikupe relevantne informacije i izvrše bolju analizu budućeg tržišta
 • Jasnije sagledaju troškove i benefite izlaganja na sajmu
 • Formiraju adekvatniju cenu svojih proizvoda za izvoz
 • Unaprede svoje veštine komunikacije sa posetiocima
 • Se upoznaju sa poslovnom kulturom različitih nacija
 • Unaprede tehnike vođenja prodajnog razgovora na sajmu 

Teme:

Modul 1: Izvozni menadžment

 • Osnove izvoznog menadžmenta
 • Procena spremnosti za izvoz
 • Prikupljanje informacija
 • Priprema proizvoda za izvoz
 • Formiranje izvozne cene koja donosi profit
 • Kanali distribucije u izvozu
 • Naplata i rizici izvoznog posla 

Modul 2: Priprema za nastup na sajmu

 • Sajam kao marketing alat
 • Odnos regularne i prodaje na sajmu
 • Proces prireme za nastup

Modul 3: Komunikacija i veštine prodaje na sajmu

 • Komunikacija sa posetiocima
 • Pristup posetiocima i iniciranje razgovora
 • Procena potencijala posetioca
 • Ponašanje na štandu
 • Veštine prodaje i pregovaranja na sajmu

Modul 4: Uticaj kulturoloških razlika na pregovaranje sa stranim partnerima

 • Razumevanje kulturoloških razlika u biznisu i njihove važnosti za uspešnu dugoročnu saradnju
 • Shvatanje profesionalizma kod drugih naroda
 • Karakteristike stilova poslovne komunikacije kod drugih naroda
 • Prvi sastanak sa stranim partnerom
 • Stilovi ponašanja i pregovaranja kod drugih naroda