Poslovne simulacije

Zašto su korisne poslovne simulacije?

Upravljanje biznisom nije nimalo naivan zadatak, naročito u uslovima velike poslovne nesigurnosti i neizvesnosti. U svakodnevnom poslovanju uglavnom se važnost pridaje samo odlukama najvišeg menadžmenta dok se doprinos odluka i aktivnosti ostalih zaposlenih ne sagledava u širem poslovnom kontekstu.

Zato je neophodno da svi zaposleni racionalizuju svoje odluke i shvate da njihove svakodnevene, rutinske, aktivnosti u velikoj meri doprinose finansijskom položaju preduzeća.

Ove simulacije  su novina na našim prostorima, ali se u svetu već dugi niz godina primenjuju. Klijenti koji su prepoznali značaj ovih sumulacija su uspešne kompanje, koje shvataju da ulaganjem u svoje zaposlene direktno ulažu u svoje poslovanje.

Kako se simuliraju poslovne odluke?

Managing Business Today je simulacija koja se sprovodi po principu igre monopol i obezbeđuje maksimalnu interaktivnost svakog učesnika. Učesnici su podeljeni u timove i svaki tim upravlja svojim preduzećem. Timovi se međusobno takmiče za ostvareno veće tržišno učešće i bolje rezultate poslovanja. Praćenjem realnog poslovnog procesa, učesnici donose sve odluke, koje se tipično konfrontiraju tokom poslovanja, kao što su: investiranje u istraživanje tržišta, osvajanje novih tržišta, regrutovanje i obuka novih zaposlenih, nabavka sirovina, razvoj novih proizvoda,  učešće na tenderima, donošenje raznih odluka o investiranju i sl. Timovi prolaze kroz razne poslovne cikluse, pri čemu se na kraju svakog vrši analiza poslovanja i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Tokom treninga, proces učenja kroz  simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama.  Sva  računovodstvena dokumentacija je  pojednostavljena ali  formalno i tehnički prilagođena dokumentaciji koje preduzeće inače koristi. Simulacija je prilagođena različitim nivoima znanja iz poslovnh finansija, a krajni cilj jeste sagledavanja finansijskih implikacija svih odluka u preduzeću- od odluka zaposlenih do top menadžmenta.

Kome je namenjena Managing Business Today simulacija?

MBT simulacija je namenjena : Direktorima/vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, svim nivoima menadžmenta velikih firmi, rukovodiocima različitih službi -nabavka, prodaja, proizvodnja, marketing, ljudski resursi i sl, zaposlenima u nabavci, prodaji, marketingu, ljudskim resursima, računovodstvu i sl, studentima ekonomije/preduzetništva , početnicima u biznisu.

Managing Business Today brošura –> Download

businesstoday

 

O kompaniji Business Today International

Business Today je kompanija osnovana 1981. godine i deo je globalne organizacije, sa predstavništvima u Južnoj Africi, Velikoj Britaniji, Australiji i Kini. U 29 zemalja, širom sveta, ima svoje partnerske organizacije koje su zadužene sa sprovođenje raznih poslovnih simulacija. Od 2016. godine GM Konsalting doo, postao je partnerska organizacija za Srbiju/Balkan.

Business Today International, ima preko 170 simulacija, razvijenih za skoro sve grane industrije. U periodu od preko 30 godina veliki broj kompanija širom sveta uz pomoć ovih simulacija unapređuje svoje poslovanje kroz edukaciju svojih zaposlenih. Uspešnost i kvalitet simulacija potvrđuje broj treninga koji je svake godine sve veći, a samo u 2015. godini održano je preko 466 treninga u 27 zemalja i razvijeno 6 novih simulacija.

Više o kompaniji Business Today International  i poslovnim simulacijama možete videti na sajtu www.businesstodaysimulations.com