Optimizacija troškova kroz bolje upravljanje rizikom od prevare

Optimizacija troškova kroz bolje upravljanje rizikom od prevare

Trajanje: 1 dan

Opis

Procena rizika od prevare je polazna osnova u borbi protiv pronevera u poslovanju. Ukoliko znate gde se prevara može dogoditi, možete i reagovati na vreme, te tako smanjiti mogućnosti potencijalnim počiniocima prevare. Neretko se dešava da prevare zaposlenih kompanijama načine ogromnu štetu i ugroze njihov opstanak.

Ovaj trening, osmišljen je sa ciljem podizanja svesti menadžmenta o postojanju prevarnih radnji, upoznavanja se najčešćim šemama prevare, kao i alatima za njihovo otkrivanje i sprečavanje.  Poseban akcenat stavljen je na ovladavanje tehnikama identifikovanja i upravljanja ovom specifičnom vrstom rizika. 

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Bolje razumeju razloge za nastanak prevara u kompanijama
 • Identifikuju različite tipove prevaranta – “Ko čini prevaru”
 • Procene rizik od prevara u svojoj firmi
 • Identifikuju kritične oblasti
 • Prepoznaju tzv. „crvene zastavice“ u realnom okruženju
 • Bolje upravljaju rizikom od prevare
 • Na efikasan način uspostave kulturu protiv prevara
 • Bolje razumeju prevarne šeme i pripreme se za postupanje u slučaju otkrivanja prevare 

Teme: 

Modul 1:  Vrste prevare i prevaranata i upravljanje rizikom od prevare

 • Profil prevaranta
 • Trougao prevare
 • Ciklus upravljanja rizikom
 • Identifikovati rizične oblasti

Modul 2: Procena rizika od prevare

 • Šta je rizik od prevare?
 • Koji faktori utiču na rizik od prevara?
 • Kako i zašto sprovesti procenu?
 • Vežba: Samoprocena!

Modul 3: Prevencija prevara

 • Važnost prevencije za menadžment
 • Strategije za sprečavanje prevara
 • Razvoj stabilne etičke kulture
 • Role play

Modul 4:  Otkrivanje prevara

 • Indikatori i „crvene zastavice“
 • Alati i tehnike
 • Case study 1
 • Case study 2