Najava treninga

“Prevencija i otkrivanje prevara počinje sa zaposlenima”
/ 29. mart 2017.

Prevare u preduzećima uzrokuju mnogobrojne troškove i probleme u poslovanju. Zato je izgradnja kulture protiv prevare izuzetno važna i podrazumeva edukaciju svih zaposlenih. Na taj način se uspostavlja prva linija odbrane kada je rizik od prevare u pitanju.

Najveći broj prevara, čak 37,5 %  bude otkriveno dojavom zaposlenih/kupaca/dobavljača, u poređenju sa 1%  prevara koje budu otkrivene kroz eksternu reviziju na području istočne Evrope.[1]

Usled promenljivosti uslova za nastanak prevare i motivacionih faktora koji vode ka prevari, najbolje je na vreme pristupiti prevenciji. Ukoliko zaposleni postanu svesni ovog problema, oni najpre mogu primetiti indikatore prevare u svom radnom okruženju, u tom slučaju može se reagovati na vreme i mogu se preduprediti veliki gubici.

Trening pokriva sledeće teme:

 • Pojam prevare
 • Troškovi prevare
 • Najčešće zablude o prevarama
 • Ko može primetiti prevaru
 • Trougao prevare – prilika, pritisak i opravdanje
 • Ko čini prevaru – profil prevaranta
 • Kako uočiti prevaru – crvene zastavice
 • Praktične vežbe – uočavanje crvenih  zastavica
 • Case study – otkrivanje prevara

Polaznici treninga će:

 • kroz praktične primere/studije slučaja naučiti kako da primete prevaru u svom radnom okruženju
 • saznati kako prevarne radnje utiču na preduzeće i radni kolekiv
 • saznati na koji način se mogu sprečiti prevare

Kome je trening namenjen:

 • Vlasnicima MSP, menadžerima svih nivoa
 • Zaposlenima u nabavci, računovodstvu, prodaji, marketingu i sl.

Trajanje treninga:

 • 14:00-18:00

Cena, dodatne pogodnosti:

SAMO U MARTU

Cena po učesniku: 7.400 5.700 dinara

Cena treninga iznosi 74.000 49.000 dinara (maksimalno 12 učesnika)

 • Kotizacija uključuje učešće na treningu, radni materijal i osveženje u pauzama
 • Svi polaznici dobijaju materijal korišćen na treningu i sertifikat  o odslušanom seminaru

Datum i mesto održavanja treninga:

Trening će biti održan 29.03.2017.  u prostorijama GM Konsaltinga, Nikole Pašića 7/2-12, Kragujevac

Treneri:

Gordana Matović, MSc, Dipl.  Forenzički računovođa, Detektiv prevara u kompanijama, CMC-Sertifikovani menadžment konsultant, član Udruženja ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE), Master trener za MBT  Simulacije  biznisa, Sudski veštak za poslovne finansije.

Lena Radosavljević, Diplomirani ekonomista, član Udruženja ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE). Trener za MBT simulaciju biznisa.

prokomp

Za prijavu na trening svoje podatke, ime, prezime, radnu poziciju i naziv kompanije, pošaljite putem e-maila na office@gmkonsalting.com.

Sve prijave neophodno je dostaviti 3 dana pre početka treninga. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese ili telefonom.

Kontakt osoba:

Lena Radosavljević
tel:       034 304 925
mob:    069 1992201
e-mail:  office@gmkonsalting.com

[1] Izvor: ACFE, Report to the  Nations, 2016.