MODUL I – Šta moram znati o finansijama i zašto?

Šta moram znati o finansijama i zašto?

I MODUL = 3 jednodnevna treninga