Komunikacija i timski rad

Komunikacija i timski rad

Trajanje: 1 dan

Opis

Ovaj trening je dizajniran tako da pomogne zaposlenima da poboljšaju svoju saradnju sa kolegama i time obezbede ključni element za povećanje njihovog učinka na radnom mestu. Upotrebom alata za samoprocenu, učesnici otkrivaju svoj dominantan stil komunikacije i uče kako da prilagode taj stil efikasnijem radu sa drugima.

Trening  će pomoći učesnicima da unaprede svoje veštine komunikacije, nauče da ostave dobar prvi utisak, postave prava očekivanja, upravljaju samim sobom i grade veštine saradnje. Nakon prisustva ovoj radionici, učesnici će moći da funkcionišu efikasnije sa kolegama i članovima tima.

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Slušaju, postavljaju pitanja i tumače neverbalne poruke efikasnije
 • Postavljaju i upravljaju očekivanjima kolega i članova tima
 • Komuniciraju asertivno
 • Prilagode svoj stil komunikacije i bolje upravljaju ponašanjem za produktivnije radne odnose
 • Analiziraju trenutni tok posla i utvrde kako da poboljšaju efikasnost

Teme:

Modul 1 : Komunicirajte jasno i sa samopouzdanjem

 • Važnost jasne komunikacije – Koliko dobro vi komunicirate?
 • 5 osnovnih principa komunikacije
 • Fokus na ponašanje, ne na ličnost
 • Budite specifični i koristite snagu pitanja
 • Slušajte aktivno, komunicirajte asertivno

Modul 2 : Radite bolje zajedno

 • Važnost timskog rada
 • Upravljanje očekivanjima drugih kolega
 • Razumevanje stilova ponašanja kolega
 • 4 glavna stila ponašanja