Izgradnja tima visokih performansi

Izgradnja tima visokih performansi

Trajanje: 1 dan

Opis

Veoma aktivan trening upakovan u mnoštvo zabavnih aktivnosti koje se fokusiraju na ključne karakteristike vrhunskih timova. Ovaj trening će vam pomoći da unapredite veštine timskog rada vaših zaposlenih u cilju postizanja njihovih boljih performansi. Ovo je odličan trening za one koji teže izgradnji tima u kojem svaki pojedinac preuzima odgovornost da bude produktivan, pouzdan i proaktivan. Trening će vam pomoći da uspešno kreirate profesionalniji, efikasniji i dinamičniji radni tim koji uživa u svom poslu.

Ovaj trening će pomoći učesnicima da:

 • Razumeju ključne prednosti timskog rada
 • Identifikuju stavove, veštine i znanja koja treba da poseduje osoba za timski rad
 • Odrede kada je bolje pristupiti individualnom, a kada timskom radu
 • Kako motivisati zaposlene da sarađuju i rade u timu

Teme:

Modul 1: Uvod u timski rad

 • Zašto kompanije imaju timove?
 • 10 karakteristika tima visokih performansi
 • “The Kelly affair” – Aktivnost komunikacije tima
 • Tri komponente poverenja – Vežba poverenja
 • Prelazak linije zajedno – Aktivnost kooperativne saradnje

Modul 2: Visoke performanse članova tima

 • Devet uloga u timu
 • Pronađi svoju ulogu u timu – Samoprocena
 • Perfektan član tima – Aktivnost
 • 10 karakteristika članova tima visokih performansi