Managing Business Today

Written by admin. Posted in Vesti

Managing Business Today simulacija / 26. i 27. januar 2017

Upravljanje biznisom nije nimalo naivan zadatak, naročito u uslovima velike poslovne nesigurnosti i neizvesnosti. U svakodnevnom poslovanju, uglavnom se važnost pridaje samo odlukama najvišeg menadžmenta dok se doprinos odluka i aktivnosti ostalih zaposlenih ne sagledava u širem poslovnom kontekstu.

Zato je neophodno da svi zaposleni racionalizuju svoje odluke i shvate da njihove svakodnevene, rutinske, aktivnosti u velikoj meri doprinose finansijskom položaju preduzeća.

Prvi put u Srbiji/ na Balkanu biznis simulacija koja će pomoći Vama i Vašim zaposlenima da steknete odgovarajuće poslovne veštine i unapredite poslovne performanse preduzeća – Managing Business Today

Tokom programa, proces učenja kroz simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama. Sva računovodstvena dokumentacija je pojednostavljena, ali formalno i tehnički prilagođena dokumentaciji koju preduzeće inače koristi. Simulacija je prilagođena različitim nivoima znanja iz poslovnih finansija, a krajnji cilj jeste sagledavanje finansijskih implikacija svih odluka u preduzeću – od odluka zaposlenih do top menadžmenta.

Više o simulaciji Managing Business Today pročitajte ovde

Za prijavu na simulaciju kliknite ovde: PRIJAVNI FORMULAR

Agenda simulacije nalazi se: ovde

Rezervacija smeštaja – Hotel Zelengora Kragujevac
e-mail: zelengora@sumaricedooo.com
Tel: 034 336 254, 063 101 11 77
www.hotelzelengora.com

najave

Zaštitite svoj biznis od prevare

Written by admin. Posted in Vesti

GM Konsalting u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kragujevac organizovao je besplatnu radionicu:

Zaštitite svoj biznis od prevare

I ove godine Gm Konsalting aktivno je podržao Međunarodnu nedelju posvećenu podizanju svesti o prevarama u poslovanju – International Fraud Awareness Week (http://www.fraudweek.com/fw2016.aspx)

Radionica je održana 18. novembra 2016. godine sa početkom u 11 sati, u velikoj sali Regionalne privredne komore Kragujevac. Radionica je koncipirana tako da ukratko ukaže na mnogobrojne vrste prevara koje se mogu dogoditi, kao i na načine za detekciju i sprečavanje prevara u poslovanju.

Radionici su prisustvovali predstavnici javnih i privatnih preduzeća kao i predstavnici banaka.

Prevare u preduzećima uzrokuju mnogobrojne troškove i probleme u poslovanju, a činjenica da najveći deo prevara nikada ne bude otkriven je još jedan argument za postojanje ovakve kampanje. Upravo je podizanje svesti o postojanju ovog problema prvi korak u sprečavanju prevarnih radnji i jačanju internih snaga preduzeća, što je u današnjim uslovima imperativ za opstanak.

Ova tema je u svetu sve više zastupljena i preduzeća veliku pažnju posvećuju prevenciji i borbi protiv prevara. Nažalost u Srbiji ovim problemom preduzeća se bave tek kada se prevara otkrije, a tada su gubici najveći i pričinjenja šteta se teško može nadoknaditi.

Važnost ovog problema na globalnom nivou sve više povećava potrebu uvođenja kontrolnih mera ali i procene ove vrste rizika u svakodnevnom poslovanju. Samim tim, ove godine, preko 400 organizacija širom sveta podržalo je ovu kampanju i GM Konsalting je ponosan što je deo jedne ovakve priče.

COSME

Written by admin. Posted in Vesti

mod_4Za preduzeća iz Srbije od 1. januara 2016. dostupan je program COSME za konkurentnost malih i srednjih preduzeća u zemljama članicama i zemljama kandidatima. Budžet za COSME program iznosi 2,3 milijarde evra za period od 2014. do 2020. godine. Ovaj program omogućava malim i srednjim preduzećima bolji pristup izvorima finansiranja, pruža podršku internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima, podstiče stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti i afirmiše kulturu preduzetništva.

COSME program otvorio je prvi u nizu poziva za dostavljanje predloga projekata malih i srednjih preduzeća koji se mogu finansirati u okviru ovog programa. Ovaj poziv je namenjen za projekte koji se odnose na proizvode bazirane na inovativnom dizajnu i visokim tehnologijama.

Rok za dostavljanje predloga projekta je 14. april 2016. godine, a pravo učešća ostvaruju mala i srednja preduzeća koja svoje proizvode zasnivaju na inovativnim dizajnesrskim rešenjima (samostalno i u konzorcijumu), ali i univerziteti, istraživački instituti i dr.

Više informacija o pozivu, načinu i dokumentima koji su potrebni za prijavu, svi zainteresovani mogu naći na linku:

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Fraud Awareness Week

Written by admin. Posted in Vesti

fraud

GM Konsalting doo se pridružuje pokretu Podizanja svesti o prevarama u poslovanju

Međunarodna nedelja posvećena podizanju svesti o prevarama u poslovanju počinje 15. novembra 2015. godine širom sveta

Kragujevac, Srbija – Organizacije širom sveta gube 5% svojih godišnjih prihoda zbog raznih prevara i malverzacija u poslovanju, prema studiji koju je sprovelo Udruženje ovlašćenih ispitivača prevara u poslovanju (ACFE). Ukoliko to primenimo na Globalni bruto proizvod, potencijalni gubitak zbog prevara iznosi oko 3,9 triliona dolara.

Ozbiljnost ovog problema je razlog zbog kojeg GM Konsalting objavljuje da će učestovati u Međunarodnoj Nedelja svesnosti prevara posvećenoj podizanju svesti o prevarama u poslovanju, koja će se održati od 15-21. novembra, 2015. godine, kao zvanična podrška u promociji   podizanja svesti u borbi protiv prevara i edukaciji o tom problemu. Ovaj pokret, poznat i kao Nedelja svesnosti prevara, naglašava potrebu u proaktivnoj borbi protiv prevara, sigurnom poslovanju i ulaganjima u ovaj rastući problem.

GM Konsalting se pridružuje kampanji, zajedno sa stotinama organizacija koje su partneri sa ACFE, najveće svetske organizacije posvećene borbi protiv prevara i glavne institucije koja pruža treninge i edukaciju u borbi i pronalaženju prevara. Za više informacija o   ACFE , posetite www.acfe.com

Predsednik Udruženja ovlašćenih ispitivača prevara (ACFE) i generalni direktor James D. Ratley, izjavio je da je podrška različitih organizacija širom sveta u borbi protiv prevara značajan faktor u podizanju svesti o prevarama u biznisu.

“Najnovije statistike nam govore da prevare ne nestaju tako lako, i kompanije koje nemaju određene zaštitne mere najviše gube u tom slučaju”, rekao je Ratley. “Zato je ohrabrujuće za mene da vidim toliko preduzeća, agencija, univerziteta i drugih organizacija koje su uključene u Nedelju svesnosti prevara posvećenoj borbi protiv prevara. Prvi korak u borbi protiv prevara je podizanje svesti u svetu da je to ozbiljan problem koji zahteva proaktivan pristup u prevenciji. ”

“Od naše prve Nedelje svesnosti prevara pre više od 10 godina, pokret nastavlja da raste”, rekao je Ratley. “Srdačno se zahvaljujem svim pristalicama zbog kojih je ova organizacija i danas prisutna.”

Za više informacija o podizanju svesti i smanjuju rizika od prevara tokom Međunarodne Nedelje svesnosti prevara posvećene podizanju svesti o prevarama u poslovanju, posetite FraudWeek.com.

Globalni izveštaj iz 2014. godine je dostupan za preuzimanje na sajtu http://www.acfe.com/rttn.aspx

Izveštaj je u PDF formatu.

O GM Konsalting doo

GM Konsalting doo sa sedištem u Kragujevcu, se od 2001. godine bavi strateškim konsaltingom i pružanjem podrške malim i srednjim preduzećima u rastu i razvoju. U poslednje vreme je primetna pojava prevara i malverzacija u kompanijama, kojih vlasnici uglavnom nisu dovoljno svesni, pa je GM Konsalting doo usmerila svoj fokus na taj gorući, ali nedovoljno vidljiv problem. Direktorka GM Konsalting doo, Gordana Matović kroz svoje iskustvo u radu sa kompanijama kao Sudki veštak za poslovne finansije, Ovlašćeni računovođa, Detektiv prevara u poslovanju, došla je do zaključka da znaci prevare u kompanijama, vidljive stručnjacima, vrlo lako promaknu vlasnicima i menadžerima kompanija . Zato im poručuje: „Da, to se može dogoditi ili se već dogadja i u vašoj kompaniji, i zato postanite svesni opasnosti od prevare.”

Obnovljen sertifikat

Written by admin. Posted in Vesti

cmcsertifikat November 10th, 2014

Gordana Matović

Having completed the approved CMC assessment program and complied with the requirements prescribed by the International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

Has been duly admitted to the profession as a Certified Management Consultant©.