Analiza operativnog i finansijskog stanja kompanije

Analiza operativnog i finansijskog stanja kompanije

Trajanje: 1 dan

Opis

Za efikasno donošenje poslovnih odluka neophodno je dobro sagledati situaciju u kojoj se kompanija nalazi. Na ovom treningu, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa korisnim alatima i tehnikama za analizu operativnog i finansijskog stanja kompanije. Pored toga, u toku treninga svi polaznici biće u prilici da kroz praktične vežbe unaprede svoj sistem donošenja odluka. Odnosno, naučiće kako da koriste podatke i rezultate analize u procesu donošenja poslovnih odluka. 

Ovaj trening će pomoći učesnicima da: 

 • Se upoznaju sa različitim tehnikama analize koje mogu primeniti u praksi
 • Shvate značaj finansijskih izveštaja u procesu finansijske analize
 • Izvrše analizu konkurentnosti, racio analizu i horizontalnu i vertikalnu analizu kompanije
 • Koriste rezultate analize u procesu donošenja odluka 

Teme:

Modul 1 – Koncept, principi i metode analize psoslovanja

 • Kvantitativno i kvalitativno merenje poslovnih performansi
 • Tehnike i metode analize operativnog i finansijskog stanja

Modul 2: Analiza finansijskih izveštaja

 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Racio analiza
 • Analiza profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti
 • Vežba- tumačenje rezultata analize

Modul 3: Donošenje odluka i finansijska analiza

 • Kritične tačke poslovanja?
 • Upravljanje obrtnim kapitalom
 • Upravljanje zalihama

Modul 4: procena finansijske pozicije kompanije

 • Case study – analiza poslovanja